Można pomóc prawie każdemu

Można pomóc prawie każdemu

24.12.2012 Kajetany, n/z profesor Henryk Skarzynski szef Swiatowego Centrum Sluchu w Kajetanach fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl fot. archiwum IFPS

Implanty ślimakowe to dla milionów osób w wieku senioralnym jedyna efektywna metoda przywracania słuchu Prof. Henryk Skarżyński – otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą Panie profesorze, dlaczego z wiekiem słyszymy coraz gorzej? Skąd się biorą te niedosłuchy, głuchota u ludzi starszych? – Świat staje się coraz bardziej ototoksyczny, wywiera coraz bardziej szkodliwy wpływ na narząd słuchu. Niedosłuchowi związanemu z wiekiem, zwanemu presbyacusis, sprzyja przede wszystkim hałas, ale także choroby infekcyjne ucha czy leki. I to nie tylko te, które są znane z działania szkodliwego dla narządu słuchu, jak np. gentamycyna. Niekorzystne działanie na słuch mogą mieć też farmaceutyki uznane za bezpieczne. Leki kardiologiczne czy antydepresanty również mogą przyśpieszać niedosłuch, jeśli pacjent zażywa je całymi latami. Prawdopodobieństwo wystąpienia presbyacusis zwiększają też takie choroby jak miażdżyca czy cukrzyca. W schorzeniach tych bowiem dochodzi do tzw. mikroangiopatii, czyli zaburzenia mikrokrążenia krwi. Może to prowadzić do upośledzenia funkcji komórek słuchowych – komórek rzęsatych, i pojawienia się niedosłuchu lub głuchoty. Do podobnych zmian dochodzi także u osób palących papierosy. Jak możemy tym zmianom przeciwdziałać? – Ponieważ czynniki zewnętrzne mają istotne znaczenie dla rozwoju niedosłuchu związanego z wiekiem, ważna jest profilaktyka. Jeśli w rodzinie występuje niedosłuch związany z wiekiem, jej członkowie powinni się poddać badaniom słuchu. Chodzi o to, aby uczulić ich na problem – uświadomić, że mając pewne predyspozycje w rodzinie, powinni bardziej niż pozostali zadbać o higienę słuchu, w szczególności unikać hałasu, który w dzisiejszych czasach staje się coraz większym zagrożeniem. Na czym polega niedosłuch u seniorów? – Presbyacusis definiuje się zazwyczaj jako niedosłuch typu odbiorczego – wynikający z uszkodzenia ucha wewnętrznego w zakresie wysokich częstotliwości, spowodowany procesami starzenia się organizmu. Niedosłuch wysokoczęstotliwościowy u osób starszych wywołuje jednak inne problemy niż u ludzi młodych – seniorzy przede wszystkim mają o wiele większe trudności z rozumieniem mowy, zwłaszcza na ulicy, w głośnych, gwarnych miejscach. Stosujemy więc aparaty słuchowe. – Tak. Ale w przypadku seniorów ważniejszy niż słyszenie wszystkich otaczających dźwięków może się okazać komfort słyszenia. Pacjentom w wieku senioralnym często odbiera go poczucie, że w aparacie jest za głoś­no, a dźwięki są nienaturalne i zbyt ostre. Ma to uzasadnienie w funkcjonowaniu uszkodzonego narządu słuchu. Innymi słowy, część starszych osób z niedosłuchem cechuje się znacznie większą wrażliwością na zmiany środowiska akustycznego. Dyskomfort tego typu jest odczuwalny szczególnie poza domem. Dlatego nowoczesne aparaty słuchowe są coraz bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Przypomnijmy, że w aparacie słuchowym dźwięk odebrany z otoczenia zostaje zamieniony na sygnał elektryczny, który po odpowiedniej obróbce zostaje ponownie przetworzony na sygnał akustyczny i przekazany do ucha. Czasami jednak nie da się uniknąć operacji. Wiadomo, że nie są dla każdego, ale coraz więcej seniorów z tego korzysta. Rozmawiałam z pana pacjentką, seniorką, której wszczepiono implant w wieku 75 lat. – Mamy dla naszych pacjentów całą paletę urządzeń wszczepialnych, tzw. implantów słuchowych: wszczepianych do pnia mózgu, ślimakowych, ucha środkowego, urządzeń wszczepianych na przewodnictwo kostne. Ich celem jest jak najlepsze przeniesienie dźwięku do ucha środkowego, wewnętrznego lub bezpośrednie stymulowanie jąder słuchowych w pniu mózgu. Najnowocześniejsze rozwiązania nie są zarezerwowane tylko dla osób młodych – ich zastosowanie w leczeniu nie ma ograniczeń wiekowych. Dzięki tym urządzeniom wiele osób z różnymi uszkodzeniami słuchu może nie tylko znów dobrze słyszeć, lecz także swobodnie się komunikować i pozostawać w pełnej aktywności przez długie lata. Otochirurgia zmienia się na naszych oczach. Pan modyfikuje metody operacyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów z częściową głuchotą, a tutaj mamy seniorów. – Prace związane z zastosowaniem implantów ślimakowych w leczeniu częściowej głuchoty idą w tym kierunku, aby dobrać odpowiednie dla stopnia uszkodzenia słuchu urządzenie – elektrodę, a następnie przeprowadzić operację jak najmniej inwazyjnie według metody, którą opracowałem już w 1997 r. Dzięki tym rozwiązaniom systematycznie rozszerzamy wskazania do zastosowania implantu ślimakowego

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2016, 36/2016

Kategorie: Zdrowie