Myśliwi chcą strzelać przy granicy

Myśliwi chcą strzelać przy granicy

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot alarmuje: Polski Związek Łowiecki ubiega się o możliwość realizowania polowań i odstrzałów sanitarnych w strefie objętej stanem wyjątkowym. Tymczasem w lasach w pasie przygranicznym cały czas znajdują się migranci. Jeśli PZŁ postawi na swoim, strzelanina w strefie stanu wyjątkowego może skończyć się tragedią.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest skomplikowana. A migrantów w lasach i na polach objętych stanem wyjątkowym przybywa. Polski Związek Łowiectwa interweniuje jednak w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, domagając się przywrócenia możliwości odstrzałów planowych oraz sanitarnych w strefie przygranicznej.

Ze względu na ogłoszenie stanu wyjątkowego, wstępu na tereny nim objęte nie mają ani dziennikarze, którzy mogliby czuwać nad sytuacją uchodźców, ani lekarze, którzy mogliby udzielić podstawowej pomocy migrantom uwięzionym w przygranicznej strefie. Tymczasem MKiŚ wstawia się za myśliwymi i ich prośbą w MSWiA. To oznacza, że już niebawem na terenie, na którym błąkają się dziesiątki osób, może być dozwolone oddawanie strzałów.

Przypomnijmy, że według specustawy Ministerstwa Rolnictwa, nazywanej przez organizacje ekologiczne Lex Ardanowski, przewidziane są kary dla tych, którzy przeszkadzają w polowaniu. Grozi nawet więzienie. Wystarczy nie wiedzieć, że prowadzony jest właśnie odstrzał sanitarny. To pozwala domyślać się, czyje prawa będą miały pierwszeństwo w wypadku, gdy myśliwi przez przypadek postrzelą migranta.

– Roszczenia myśliwych można by uznać z ponury żart, gdyby nie dotyczyły zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. W sytuacji, gdy po lasach błąkają się dziesiątki nieoznakowanych osób, Polski Związek Łowiecki kładzie na szali ich bezpieczeństwo, chcąc realizować tam polowania na dziki. Wstęp do strefy jest zakazany dla osób niosących pomoc humanitarną, a grupka wybrańców miałaby realizować tam swoją krwawą rozrywkę – zauważa Monika Stasiak ze stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

 

fot. Sebastian Pociecha/Unsplash

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy