Czarnek próbuje wprowadzić cenzurę do szkół?

Czarnek próbuje wprowadzić cenzurę do szkół?

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się zarys projektu zmian w prawie oświatowym. Pomysłodawcą jest wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Kontrowersje budzi postulat znacznego poszerzenia kompetencji kuratorów oświaty. „Zgodnie z projektowaną ustawą, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji w szkole lub placówce – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty”, czytamy w projekcie.

– To jest najlepsza droga do tego, żeby pozbyć się wszystkich dyrektorów, którzy mają odwagę, by walczyć o szkoły autonomiczne, wszystkich dyrektorów, którzy mówią, że szkoła jest tym miejscem, gdzie uczymy, ale i wychowujemy młodzież, wszystkich dyrektorów, którzy mają odwagę mieć odmienne poglądy polityczne, ale także jest to zamach na edukację niepubliczną – skwitował w programie „Newsroom” w portalu wp.pl Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Kuratorzy będą mogli m.in. zwolnić dyrektora szkoły i mianować nowego. Decydowaliby także o tym, kto może prowadzić zajęcia z uczniami, a kto nie. – Mam obawy, że pojawi się efekt mrożący w dyrektorach szkół, którzy będą obawiać się prowadzić zajęcia czy wprowadzać treści, które potencjalnie mogłyby nie spodobać się kuratorom – powiedziała TOK.FM prawniczka Karolina Gierdal z Kampanii Przeciw Homofobii.

– Proponowane zmiany w prawie oświatowym mają na celu stworzyć tor przeszkód dla edukatorów, w tym osób zajmujących się edukacją prawną, by jak najdłużej musiały uzyskiwać zgody, opinie pozytywne, a wszystko to uzależnić na samym początku od zgody kuratora oświaty. Wydaje się to dosyć absurdalne. Ogranicza autonomię w zakresie decydowania o tym, czy i kto może uczyć dzieci w danej placówce – powiedziała TOK.FM prawniczka Eliza Rutynowska z Forum Odpowiedzialnego Rozwoju.

W związku z planowanymi zmianami w prawie oświatowym Sławomir Broniarz nie wyklucza strajku nauczycieli.

 

 

Fot. Jakub Orzechowski

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy