Nagroda za działanie ponad podziałami

Nagroda za działanie ponad podziałami

Pięć lat działalności Funduszu i Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego

Fundusz oraz Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego zostały ustanowione w 1997 r. z inicjatywy jego żony, przyjaciół i współpracowników. Fundusz promuje nagrodę przyznawaną osobie lub instytucji za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego lub reform w dziedzinie polityki społecznej.
Patron funduszu urodził się w 1955 r., a zmarł nagle w 1996 r. Był działaczem „Solidarności” i opozycji demokratycznej lat 80., a po przełomie 1989 r. urzędnikiem służby publicznej, dyrektorem generalnym w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, następnie wiceministrem oraz ministrem pracy i polityki socjalnej. Andrzej Bączkowski zapisał się w pamięci współpracowników jako niezastąpiony negocjator, twórca podwalin reform społecznych i wzór urzędnika państwowego. W roku 1995 redakcja „Nowego Życia Gospodarczego” i Klub 500 (zrzeszający największe przedsiębiorstwa i banki) przyznały mu tytuł Najlepszego Urzędnika Państwowego.
Konkretnym osiągnięciem Andrzeja Bączkowskiego była nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 2 czerwca 1996 r. W ministerstwie odpowiadał m.in. za kontakty ze związkami zawodowymi. Prowadził setki negocjacji i rozwiązał wiele konfliktów. W 1992 r., w dużym stopniu dzięki jego kompetencji i uporowi, udało się wynegocjować Pakt o Przedsiębiorstwie Państwowym. Po jego podpisaniu w 1993 r. Andrzej Bączkowski został przewodniczącym Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W czasie jego kadencji wszystkie negocjacje toczone na tym forum zakończyły się porozumieniem.
Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego powstał i rozwija się dzięki hojności wielu osób prywatnych i darczyńców instytucjonalnych. Natomiast nagroda wręczana jest za krzewienie idei służby publicznej, działalność w ważnych dla polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność publiczną opartą na zasadzie działania ponad podziałami. Laureat otrzymuje dyplom i statuetkę z krystalicznego szkła oraz nagrodę pieniężną, której wysokość ustala co roku Kapituła po zasięgnięciu od Fundacji dla Polski informacji o zgromadzonych środkach. Nagrodę przyznaje się co roku, na początku listopada, w rocznicę śmierci Andrzeja Bączkowskiego.
Kapituła, złożona z ministrów pracy i polityki socjalnej, z którymi współpracował Andrzej Bączkowski, jego przyjaciół i przedstawiciela Rady Fundacji dla Polski, a także nagrodzonych w latach poprzednich, wybiera laureata spośród rekomendowanych kandydatur. W dotychczasowych czterech edycjach uhonorowano następujące osoby: w 1997 r. Bogdana Zdrojewskiego, w 1998 r. Jerzego Koźmińskiego, w 1999 r. Jana Jakuba Wygnańskiego i w 2000 r. Piotra Pawłowskiego.

BT

Wydanie: 2001, 45/2001

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy