Najwyższe standardy w Wodociągach Warszawskich

Najwyższe standardy w Wodociągach Warszawskich

Lepsza woda, mniej awarii, ekologiczny progam edukacyjny dla dzieci i młodzieży Jeszcze kilkanaście lat temu picie warszawskiej wody z kranu bez przegotowania było niemożliwością. Nawet herbata sporządzona z „kranówki” była zdecydowanie niesmaczna. Stolica Polski została opasana siecią głębinowych ujęć wody oligoceńskiej, której walory smakowe wielokrotnie przewyższały ofertę warszawskich wodociągów. Od tego czasu wiele w stolicy się zmieniło. Dziś nalanie „kranówki” do czajnika nie jest już dowodem bohaterstwa. W wielu miejscach wymieniona została sieć wodociągowo-kanalizacyjna, której awarie w dawniejszych latach należały do smutnej codzienności. Dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ubiega się o najwyższe standardy i certyfikaty jakości, i to zarówno w dziedzinie oferowanych usług dla ludności i innych klientów, jak i w odniesieniu do własnej sprawności organizacyjnej. 23 października 2008 r. na terenie zabytkowej Stacji Filtrów odbyło się uroczyste wręczenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Droga do jakości Otrzymany przez spółkę certyfikat jest potwierdzeniem, że usługi świadczone przez MPWiK są wysokiej jakości, a firma wykazuje się szczególną dbałością o środowisko naturalne, zapewniając własnym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) oraz skuteczne jego funkcjonowanie już dziś przynosi wiele różnego rodzaju korzyści, jak zwiększenie efektywności pracy, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych, ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozpoczęto w połowie 2007 r. Przeszkolono pracowników, opracowano dokumentację systemową, przeprowadzono kontrole wewnętrzne. W drugiej połowie lipca 2008 r. odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (niezależną jednostkę certyfikującą), którego celem była ocena funkcjonowania wdrożonego systemu. Wobec uzyskania pozytywnych wyników audytu certyfikującego jednostka certyfikująca podjęła decyzję o przyznaniu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zakres certyfikacji to: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Utrzymanie standardów Certyfikat przyznany został na trzy lata. W 2009 i 2010 r. jednostka certyfikująca przeprowadzi audyty w celu potwierdzenia, że system jest utrzymywany i doskonalony. Po trzech latach spółka podda się ponownemu audytowi, którego celem będzie potwierdzenie najwyższych standardów jakościowych. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego kwestie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przynosi już widoczne efekty. MPWiK staje się wzorcowym przedsiębiorstwem w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka spełnia coraz lepiej rolę przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, wychodzi naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom swoich klientów. Edukacja W 2007 r. MPWiK S.A. rozpoczęło realizację Programu Edukacji Ekologicznej – „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”. Działania edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Cały program prowadzony będzie przez kolejne lata, w rozbiciu na poszczególne etapy przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W pierwszym etapie program był realizowany w warszawskich przedszkolach. MPWiK odwiedziło stołeczne placówki oświatowe z przedstawieniem teatralnym. Głównym jego bohaterem był sympatyczny pan Kropelek, który w ciekawy sposób przekazywał najmłodszym informacje o wodzie, o tym, jak dbać o czystość Wisły, co wolno, a czego nie wolno robić w łazience i toalecie. Kropelek był również bohaterem materiałów promujących akcję – książeczki edukacyjnej, plakatów informacyjnych dla rodziców, tablic edukacyjnych i certyfikatów, a także upominków. Wszystkie materiały zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez metodyka oraz specjalistów ds. środowiskowych. Po sukcesie w przedszkolach, w roku szkolnym 2008/2009 programem zostało objętych ponad 2500 dzieci z 50 warszawskich szkół podstawowych. Zajęcia oparte zostały na interaktywnej, w pełni animowanej prezentacji stworzonej na podstawie udoskonalonego scenariusza teatrzyku dotychczas prezentowanego w przedszkolach. Zakres merytoryczny prezentacji został przygotowany we współpracy ze specjalistami MPWiK S.A. Oprac. BT Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2009, 27/2009

Kategorie: Kraj