Negocjator Van Rompuy

Negocjator Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej walczył o uratowanie szczytu w Brukseli
Przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Belgii Herman Achille Van Rompuy, bardzo się starał, by spotkanie na szczycie szefów państw i rządów UE zwieńczył kompromis. Van Rompuy okazał się sprawnym negocjatorem. Niestety, mimo jego wysiłków 23 listopada szczyt zakończył się fiaskiem. Porozumienia w sprawie budżetu UE nie osiągnięto. Negocjacje zostaną wznowione na początku 2013 r.
Podczas rozpoczętych 22 listopada obrad toczyły się dyskusje na temat budżetu Unii na lata 2014-2020. Komisja Europejska proponowała budżet w wysokości 1091 mld euro. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron domagał się jego drastycznego zredukowania, do 890 mld. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zgadzała się na 960 mld. Van Rompuy przedstawił kompromisową koncepcję – 1010 mld. Nie spotkała się ona jednak z uznaniem państw płatników netto.
Van Rompuy swoim zwyczajem prowadził dwustronne rozmowy z przywódcami państw UE, próbując ustalić granice ustępstw, na jakie są gotowi. Pertraktacje trwały aż 15 godzin. Następnie, pod wpływem Francji i Polski, zgłosił kolejny projekt, zgodnie z którym fundusze na subwencje agrarne oraz fundusz spójności zostaną zredukowane w mniejszym stopniu, za to mocniej obetnie się wydatki na infrastrukturę i badania naukowe. Przychylił się do polskich postulatów w sprawie utrzymania obecnie obowiązujących zasad wydawania tych funduszy.
Herman Van Rompuy urodził się w 1947 r. Z wykształcenia ekonomista, działał w centroprawicowej flamandzkiej Chrześcijańskiej Partii Ludowej, w latach 1988-1993 stał na jej czele. Był przewodniczącym Izby Reprezentantów (niższej izby parlamentu). Od 30 grudnia 2008 r. do 25 listopada 2009 r. piastował urząd premiera Belgii. Dał się poznać jako utalentowany negocjator potrafiący łagodzić spory. Było to konieczne w kraju, w którym o wpływy i władzę rywalizują Flamandowie i francuskojęzyczni Walonowie. W listopadzie 2009 r. Van Rompuy został wybrany przez liderów państw UE na pierwszego przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego najważniejszym zadaniem jest kierowanie szczytami szefów państw i rządów UE.
Wielka Brytania zabiegała, aby pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej został były premier Tony Blair. Francja i Niemcy wolały jednak na tym stanowisku polityka z mniejszego państwa Unii (aby żadna z potęg europejskich nie czuła się pokrzywdzona), umiejącego zabiegać o kompromisy. Takim przewodniczącym okazał się Van Rompuy, kompetentny i skromny, wcześniej mało znany poza swoim krajem, nieszukający medialnego rozgłosu. Ściśle współpracował z Berlinem i Paryżem. Zalety Van Rompuya znalazły uznanie i w marcu 2012 r. został wybrany na drugą kadencję. Pracowity Flamand pisze haiku i jest znany z autoironicznego poczucia humoru. Po wyborze na przewodniczącego Rady Europejskiej tak skomentował żale Waszyngtonu, że w UE nie ma czołowego urzędnika, z którym można się kontaktować: „Z trwogą czekam na pierwszy telefon”.

Wydanie: 48/2012

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy