Od Picassa do trawy

Od Picassa do trawy

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Nr 2

Obszar zastosowań popiołów bardzo szybko się powiększa. Są wykorzystywane przy budowie ekskluzywnych budynków, zapór, dróg i mostów, a także do nawożenia trawy

Największym odbiorcą popiołów jest obecnie budownictwo. Przy czym sięga po nie coraz chętniej, traktując je jako pierwszorzędny materiał budowlany, a nie surowiec drugiej kategorii, którym można najwyżej coś podsypać (co również stanowi ważny element wykorzystania popiołów).
W budownictwie zachodnioeuropejskim wykorzystuje się przeciętnie 90% różnych ubocznych produktów spalania, a popiołów nawet więcej.
Znakomitą ilustracją zastosowania popiołów w budownictwie są konstrukcje przedstawione na łamach “Przeglądu Warszawskiego”. Znajdujące się we Frankfurcie nad Menem wieże nazwane imionami antycznych półbogów, Kastora i Polluksa, to przykład z Niemiec. Zaprojektowane przez nowojorską pracownię Kohn Pedersen Fox Associates, zostały ukończone w 1997 r. Wyższa wieża, Pollux, ma 120 m wysokości i 33 piętra, z których 24 zajmuje Commerzbank. Niższa, Kastor, ma 95 m wysokości i 22 piętra. Popiołami wzmocniono fundamenty oraz ściany nośne budynku, aby zwiększyć ich udźwig, a dzięki temu ilość powierzchni biurowej do wynajęcia.

Od Madrytu po Wielki Bełt

W Madrycie budowniczowie postanowili wykorzystać popioły przy wznoszeniu Torre Picasso, wieży Picassa, 43-piętrowego biurowca w centrum miasta, wysokiego na 157 m. Budynek zaprojektował Minoru Yamasaki, architekt odpowiedzialny m.in. za wieże World Trade Center. Przed budową testowano różne mieszanki betonu. Okazało się, że optymalny wariant zakładał zastosowanie popiołów lotnych. Użyto ich ponad 11 tys. m sześc. Budowlę ukończono w 1988 r.
Do dzisiaj nie możemy się nadziwić mostowi, który Duńczycy przerzucili nad Sundem, aby połączyć swój kraj ze Szwecją. Niewielu z nas pamięta, że Kopenhaga leży na wyspie; zanim więc Danię połączył most ze Szwecją, duńską stolicę trzeba było połączyć z Europą. Tak powstał Storebaeltsbroen, czyli Most nad Wielkim Bełtem. Przęsło mostu ma 1627 m i jest trzecim co do długości przęsłem na świecie. Aby uzyskać konstrukcję zdolną utrzymać taki ciężar, beton, z którego wykonano pylony, wzmocniono 47 kg popiołów na metr sześcienny konstrukcji. Most, a wraz z nim całą trasę, otwarto w 1998 r.

Woda im niestraszna

Oprócz tego z wykorzystaniem popiołów realizowane są inwestycje, które może nie są aż tak widowiskowe jak wymienione wcześniej, niemniej jednak każda stawia przed konstruktorami nowe wyzwania.
Weźmy zapory wodne. Nikogo nie trzeba przekonywać, że przy ich budowie nie można iść na najmniejsze kompromisy jakościowe. Dlatego wznosząc wysoką na 75 m i długą na 220 m tamę Puylaurent, zdecydowano się wykorzystać aż 10 tys. ton popiołów!
Podobną drogą podążyli greccy budowniczowie wysokiej na 95 m i długiej na 270 m zapory wodnej Planatovryssi. Zresztą nie tylko oni; zalety betonu wzmocnionego popiołami lotnymi docenili budowniczowie ekranów przeciwwietrznych przy wejściu do portu w Rotterdamie, które mają chronić statki przed niekontrolowanym dryfem spowodowanym silnymi wiatrami znad Morza Północnego. Przy budowie wieży chłodniczej elektrowni w Niederaußem, gdzie ściany muszą wytrzymać mocno kwasowe warunki, również do betonu dodano popioły. BP wykorzystało ten materiał przy konstrukcji podwodnego zbiornika na ropę, umieszczonego pod jedną z platform wiertniczych na Morzu Północnym.
Powyższe przykłady pokazują wszechstronne wykorzystanie materiałów z dodatkiem popiołów lotnych w różnych ekstremalnych warunkach. Są odporne na ściskanie, nie pękają pod wpływem wysokich temperatur, niestraszny jest im napór wody, wytrzymują kwasowe środowiska.

Na polskim gruncie

Być może u nas nie dosypuje się popiołów do materiałów konstrukcyjnych budynków, ale to nie znaczy, że w ich wykorzystywaniu jesteśmy w tyle. Vattenfall Heat Poland wytwarza rocznie ok. 500 tys. ton UPS, z których nic się nie marnuje – wykorzystanie utrzymuje się rok w rok na poziomie 100%. Stosuje je rodzimy przemysł cementowy i betoniarski, korzystają z nich wytwórnie elementów budowlanych, są bezcenne przy budowie nasypów i podbudów drogowych, w górnictwie, a nawet jako materiał do rekultywacji.
Jeśli korzystacie Państwo z drogi krajowej nr 2, to na pewno z wielką ulgą przyjęliście otwarcie w 2003 r. obwodnicy Sochaczewa. Przy budowie tej kluczowej inwestycji drogowej wykorzystano popioły z firmy Vattenfall. Jeżdżą Państwo po nich także na trasie Warszawa-Katowice, korzystając z obwodnicy Mszczonowa. Popiołami stabilizowano również grunt pod obwodnicami Jabłonny i Chynowa. Popiołowy wkład został użyty przy budowie dwóch sztandarowych inwestycji drogowych w stolicy – Trasy Siekierkowskiej i mostu Północnego.
Szeroka gama zastosowań popiołów sprawia, że już teraz nie jesteśmy skazani na składowanie ich jako odpadów, lecz możemy je wykorzystać jako pełnowartościowe materiały budowlane.

Wydanie: 48/2010

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy