O odpadach w Katowicach

O odpadach w Katowicach

19 maja 2022 r. w Katowicach odbędzie się konferencja „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)”.

Celem wydarzenia, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii,  jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, technologicznych, operacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania nowego systemu, w tym także systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie odpadów opakowaniowych.

Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie skali ich przetwarzania, w tym recyklingu. Aby to osiągnąć, kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do odzysku lub powstawać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych, co stanowi podstawę idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konferencja jest skierowana do podmiotów gospodarczych, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie gospodarki odpadami, świata nauki oraz mediów.

Więcej na temat wydarzenia, w tym program, można znaleźć na stronie http://www.pie.pl/konferencje/rop/.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy