Ochrona danych osobowych – jakie informacje należy zabezpieczyć? Odpowiadamy!

Ochrona danych osobowych – jakie informacje należy zabezpieczyć? Odpowiadamy!

Jakie informacje stanowią dane osobowe i dlaczego podlegają ochronie? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak zapewnić bezpieczeństwo informacji? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat zabezpieczenia danych osobowych w Twojej firmie.

Co to jest ochrona danych osobowych?

Dane osobowe to informacje, dzięki którym możemy ustalić tożsamość osoby fizycznej. Pod pojęciem tym kryją się pojedyncze informacje np. PESEL czy NIP, na podstawie których możliwe jest bezpośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej oraz informacje, które dopiero po powiązaniu ze sobą umożliwiają ustalenie tożsamości danej osoby. Danymi osobowymi są więc takie informacje jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numery identyfikacyjne. Bez powiązania z innymi informacji na temat danej osoby nie stanowią one danych osobowych, gdyż na ich podstawie nie można jednoznacznie ustalić tożsamości konkretnej osoby fizycznej. Jako zestawienie poszczególne informacje podlegają już ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Ustawa ta jest odpowiedzią polskiego prawodawcy na wymagania, jakie przed Polską stawia Unia Europejska w związku z wprowadzeniem na terytorium państw członkowskich Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie określanego mianem RODO.

Na czym polega ochrona danych osobowych?

Z tym pytaniem mierzą się nie tylko podmioty publiczne, ale również przedsiębiorcy, którzy w związku z podejmowaną przez nich działalnością gospodarczą, gromadzą oraz przetwarzają dane swoich klientów, kontrahentów czy pracowników. Są oni zobowiązani do zabezpieczenia powierzonych im danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określają konsekwencje niewłaściwej ochrony powierzonych informacji i nielegalnego rozpowszechniania danych osobowych, a także regulują proces ich udostępniania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w firmie znajdziesz tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/prawo/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych-w-firmie-obowiazki-przedsiebiorcy.

Ochrona danych osobowych w firmie

Jako przedsiębiorca dysponujesz danymi osobowymi swoich klientów czy partnerów biznesowych. Często też zatrudniasz innych pracowników. Już na etapie rozmów kwalifikacyjnych gromadzisz i przetwarzasz dane potencjalnych podwładnych. Oprócz tego, że trzeba je zabezpieczyć, musisz też wypełnić obowiązek informacyjny wobec podmiotów, których dane pozyskujesz. Konieczne jest poinformowanie ich, jakie są: sposób przetwarzania danych osobowych, cel oraz podstawa prawna podejmowanych przez Ciebie działań. Nawet segregowanie dokumentacji zawierającej dane osobowe jest ich przetwarzaniem, na co zainteresowana osoba musi wyrazić świadomą zgodę.

Przedsiębiorca, jako osoba przetwarzająca dane osobowe, występuje równocześnie w roli administratora danych osobowych. Poza zabezpieczeniem danych za pomocą technicznych i organizacyjnych środków, takich jak szafy pancerne, alarmy, oprogramowanie antywirusowe czy polityka czystego biurka, w określonych przez prawo sytuacjach, na administratorze danych osobowych – a więc przedsiębiorcy – ciąży również obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ignorantia iuris nocet – głosi paremia łacińska, wskazująca, że nieznajomość prawa szkodzi. Pozyskuj zatem wiedzę i zabezpiecz nie tylko dane osobowe, którymi dysponujesz, ale także – swoje interesy. Skuteczna ochrona danych osobowych to podstawa! Zasłanianie się brakiem wiedzy czy umiejętności może być kosztowne. Kary, utrata reputacji oraz zysków to tylko niektóre ze skutków stosowania niewystarczających bądź niewłaściwych środków służących do ochrony danych osobowych.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy