Pacjent w komputerze

Pacjent w komputerze

Nowoczesne oprogramowanie usprawnia pracę szpitali i przychodni Systemy działające w rozległych sieciach wymagają zazwyczaj wysokiej dostępności oprogramowania zdalnych serwerów współpracujących z warstwami pośrednimi dostarczającymi specjalizowane usługi dla klientów końcowych na stacjach roboczych. Sporym wyzwaniem jest też bezpieczeństwo gromadzonych danych. Technologia Java Enterprise Edition oferuje wsparcie przy podejmowaniu decyzji na etapie przekształcania problemów biznesowych w rozwiązania techniczne. Java EE upraszcza wiele typowych problemów projektowych, dostarczając gotowe wzorce rozwiązań i sprawdzone szkielety (frameworki) programistyczne. Elementy składające się na architekturę systemu informatycznego są często abstrakcyjne, szczególny nacisk musi bowiem być położony na przepływ procesów biznesowych i interakcję odpowiedzialnych za ten przepływ modułów funkcjonalnych. Wygodny interfejs Ze względu na wzrost złożoności oprogramowania coraz więcej organizacji zaczyna rozważać tworzenie i zatwierdzanie proponowanej architektury przed przystąpieniem do produkcji jako działanie niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości produktu. Główna aktywność architekta przypada więc na fazę powstawania i opracowywania, tak aby gotowy produkt odpowiadał pierwotnej wizji. Jednak dla zapewnienia sukcesu projektu architekci muszą być zaangażowani również w fazę rozwoju. Rolą architekta jest również ocena pracochłonności i prognozowanie kosztów zarządzania produkcji oraz mentoring członków zespołu produkcyjnego w zakresie właściwego użycia wybranych technologii. Na etapie powstawania koncepcji architekt rozwiązania wspomaga analizę wymagań i tworzenie przypadków użycia pokrywających wymagania funkcjonalne. Dba o zapewnienie urządzeń, oprogramowania i zasobów projektowych, a także określa wymagania dla warstwy biznesowej, graficznego interfejsu użytkownika, warstwy bezpieczeństwa czy też wymagania związane z późniejszym utrzymaniem produktu. Powstaje wstępny dokument określający model domeny systemu, opisujący elementy składowe systemu i relacje pomiędzy nimi. Następnie identyfikowane są komponenty wysokiego poziomu i główne reużywalne usługi oraz wybierane technologie odpowiednie do wykonania tych komponentów i usług. Weryfikacja podjętych decyzji i wyborów odbywa się z wykorzystaniem przygotowanego prototypu. Po przejściu wymaganych testów prototyp ten staje się szkieletem tworzonego systemu. Jednym z podstawowych kryteriów, którymi kierują się twórcy na etapie projektowania architektury nowych systemów lub rozbudowy poszczególnych produktów, jest potrzeba ich integracji z systemami, z którymi te produkty muszą współpracować. Szpital widzę ogromny Firma ABG SA, integrator rynku dostawców oprogramowania dla opieki zdrowotnej, oferuje rozwiązania, które pozwalają na kompleksową informatyzację jednostek służby zdrowia różnych wielkości, o różnych profilach działalności: szpitali, przychodni oraz małych gabinetów lekarskich. Oprogramowanie to wspomaga obsługę pacjentów, zarządzanie placówkami, jak i rozliczenia z NFZ. Kolejne elementy oprogramowania dla świadczeniodawców medycznych budowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, odpowiadającymi potrzebom szpitali i przychodni. Zapewniają one szersze wykorzystanie mechanizmów monitorowania systemu oraz czynności realizowanych przez poszczególnych użytkowników, a także możliwość wykorzystania mechanizmów automatycznych powiadomień, serwerów raportujących i wiele innych. Obecnie w ofercie ABG kierowanej na rynek ochrony zdrowia jest dostępne nowe oprogramowanie – System analityczny BI. Narzędzie to umożliwia prowadzenie wszechstronnych analiz, które pozwalają ogarnąć cały obszar działalności świadczeniodawcy zarówno od strony ewidencyjnej, jak i sprawozdawczej. Odpowiada ono na potrzeby świadczeniodawców, którzy oczekują, aby dane gromadzone w systemach dostarczały informacji do celów zarządczych w sposób przejrzysty i wygodny. Nowe narzędzie skierowane jest do kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia oraz do osób zajmujących się analizami danych statystycznych i finansowych. Pulpit ordynatora System analityczny BI pozwala na bieżąco śledzić wyniki finansowe za pomocą np. Pulpitu Ordynatora. Przydatny jest także do analizowania statystyk medycznych oraz kontroli rozliczeń z NFZ – dostarcza informacji, jaka część wykonanych usług medycznych została już zafakturowana. Dzięki czytelnemu i przekrojowemu spojrzeniu na dane związane z funkcjonowaniem jednostki proces podejmowania decyzji przebiega sprawniej. System analityczny BI pozwala jednocześnie obniżyć koszty prowadzenia analiz – można ich dokonywać łatwiej, szybciej, a także błyskawicznie dystrybuować ich wyniki. W przypadku zagrożeń czy niepokojących zdarzeń (przekroczenie poziomów odpowiednich wskaźników) informacja dociera niemal natychmiast do odpowiedniej osoby, umożliwiając podjęcie interwencji. Justyna Bińkowska Architekt Pion Technologii i Standardów ABG SA Systemy BI – Business Intelligence –

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2009, 50/2009

Kategorie: Nauka