Pacjent krótkoterminowy szybciej wraca do zdrowia

Pierwszy w Polsce oddział torakochirurgii pracujący w systemie jednodniowym został otwarty w Warszawie

Czy pacjent po zabiegu chirurgicznym odbywanym pod narkozą może już następnego dnia wrócić do domu? W Szpitalu Opieki Krótkoterminowej Centrum ATTIS twierdzą, że może, a nawet powinien w miarę możliwości jak najszybciej opuścić szpital, bo to dla niego bezpieczniejsze i pod wieloma względami lepsze dla jego zdrowia.

Szybkie leczenie

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, będące Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ma prawie 40-letnią tradycję w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym. W 2000 r. placówka ta przeszła restrukturyzację (wcześniej był to zakład zdrowotny dla branży budownictwa). Stworzono tu zakład opieki jednodniowej z dwiema salami operacyjnymi, ośmiołóżkowym oddziałem intensywnej opieki pooperacyjnej i 11-łóżkowym oddziałem dla pacjentów po zabiegach. Był to pierwszy w Warszawie oddział chirurgiczny nastawiony jedynie na szybkie leczenie chirurgiczne, nazywane popularnie chirurgią jednego dnia. Ta nowatorska inwestycja przyniosła dobry efekt, bo pozwoliła na wykonywanie licznych zabiegów operacyjnych i lepsze wykorzystanie personelu i sprzętu. Centrum ATTIS poszerzyło zakres świadczeń dla pacjentów i stało się szpitalem ze zwiększonymi możliwościami leczenia oraz diagnostyki. Liczby wykonywanych operacji mówią same za siebie. W roku 2001, pierwszym roku funkcjonowania chirurgii jednego dnia, wykonano tutaj 483 zabiegi, a osiem lat później, w 2009 r. – już 4041 zabiegów w tym systemie. Funkcjonowanie oddziału operacyjnego zostało tak zorganizowane, aby każdy pacjent z dokładnością co do godziny wiedział, kiedy szpital będzie przygotowany na jego przyjęcie i miał do tego czasu wykonane wszystkie potrzebne badania w systemie ambulatoryjnym, a jednocześnie aby mógł sam zaplanować swoje czynności zawodowe i socjalne przed operacją i po niej. Leczącym się w tym systemie można było maksymalnie skrócić okres pobytu w szpitalu, co dawało im komfort psychiczny i przyśpieszało osiągnięcie pełnej sprawności. Oddział chirurgii centrum ATTIS miał podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie zabiegów chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, urologicznej, ginekologiczno-położniczej, otolaryngologicznej, onkologicznej, a także chirurgii plastycznej. Oddział ten stał się niemal wielofunkcyjnym kombinatem, w którym pacjenci przebywali w salach opieki medycznej i salach pooperacyjnych bez podziału na poszczególne specjalności medyczne. Pozwalało to nie tylko na pełne wykorzystanie potencjału usługowego centrum, lecz także podniosło bardzo wysoko poziom umiejętności personelu medycznego.

Szansa wyzdrowienia dla tysięcy

Kolejnym etapem rozwoju centrum było poszerzenie działalności o zabiegi z zakresu torakochirurgii, czyli chirurgii klatki piersiowej, także przeprowadzane w trybie planowym chirurgii jednego dnia. 25 czerwca 2008 r. został tutaj przeprowadzony pierwszy zabieg w nowatorskim systemie, co było przedsięwzięciem pionierskim jak na warunki polskie. Dotychczas operacje torakochirurgiczne, jako trudniejsze i bardziej skomplikowane, były wykonywane w systemie tradycyjnym, z długotrwałym pobytem pacjenta w szpitalu, i to zarówno jeśli chodzi o samo leczenie, jak i procedury diagnostyczne. Współczesna torakochirurgia skupia się bowiem na leczeniu guzów płuc, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów. Każdego roku w Polsce na raka płuc zapada ponad 20 tys. osób, co można uznać za epidemię. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach stosuje się leczenie operacyjne, choć właśnie operacje są najbardziej skuteczne. Tym ważniejsze stało się więc maksymalne skrócenie czasu na diagnozę choroby, aby nie powiększać grupy pacjentów z bardzo zaawansowanym i już nieuleczalnym rakiem płuc, rakiem przełyku i innymi schorzeniami wymagającymi interwencji chirurgicznej.
Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego udało się 30 czerwca 2010 r. otworzyć zmodernizowany, wyremontowany i nowocześnie wyposażony oddział torakochirurgii, pracujący w systemie jednodniowym. Jednym z jego głównych celów jest dalsze skracanie pobytu pacjenta w szpitalu, choć nie w każdym przypadku może to być dokładnie jeden dzień. Ale cudów nie ma – oddział nie spadł z nieba. Nie byłoby uroczystego otwarcia bez tytanicznej pracy dr. Witolda Masłowskiego, dyrektora ATTIS, jego zastępcy dr. Włodzimierza Pisarskiego i kierownika oddziału chirurgii dr. Wiesława Dideriki. Kolejnym etapem rozwoju centrum ATTIS będzie stworzenie szpitala tygodniowego, w którym podczas pięciodniowego pobytu pacjent zostanie nie tylko w pełni zdiagnozowany, ale otrzyma właściwe leczenie. Warto dodać, że zabiegi i operacje w centrum wykonuje zespół torakochirurgów pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Orłowskiego, który jest zarazem konsultantem krajowym do spraw torakochirurgii, a także członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
BT

____________________________________

Wszystko, co w klatce piersiowej

Prof. Tadeusz Orłowski, konsultant krajowy do spraw torakochirurgii

– Czym zajmuje się torakochirurgia?
– Najkrócej mówiąc, jest to chirurgia klatki piersiowej, bo po grecku thorax to klatka piersiowa. U nas taka specjalność obejmuje leczenie płuc, przełyku, tchawicy, przepony, a także deformacji samej klatki piersiowej, której kształt nadają żebra.

– Czy również serce wchodzi w zakres tej nauki?
– Oczywiście, serce też jest w klatce piersiowej, ale nim zajmuje się odrębna wyspecjalizowana gałąź medycyny, kardiologia, w dziedzinie chirurgii serca zaś – kardiochirurgia. Trzeba jednak powiedzieć, że w wielu krajach specjalizacja chirurgii klatki piersiowej obejmuje pełną jej zawartość, jest to więc kardiotorakochirurgia. U nas jednak te dziedziny są rozdzielone, a lekarze po studiach zdobywają specjalizacje właśnie w tych węższych dziedzinach.

– Co jest istotną nowością w nowo oddanym oddziale torakochirurgii Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego ATTIS?
– Nie są nowością same zabiegi torakochirurgiczne, które mogą mieć zarówno znaczenie diagnostyczne, jak i lecznicze. Tą istotną innowacyjnością jest wdrożenie małoinwazyjnych zabiegów torakochirurgicznych w system pracy jednodniowej. Operacje w obrębie klatki piersiowej, a także przełyku, tchawicy to jednak mimo wszystko zabiegi inwazyjne, przeprowadzane pod narkozą. Dziś używa się tutaj nowoczesnych urządzeń, np. tzw. torów wizyjnych. Wykonujemy też inne zabiegi, np. otwartej biopsji płuca, mediastinoskopii oraz wideotorakoskopii, tak jak się to dzieje w krajach wiodących w tej dziedzinie medycyny. Udrażniamy, a także protezujemy górne odcinki przewodu pokarmowego. W wielu z tych przypadków okres pobytu pacjenta w szpitalu może być skrócony do minimum i to staramy się stosować na naszym oddziale.

Wydanie: 27/2010

Kategorie: Zdrowie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy