Podsumowanie konferencji „Nauka jako remedium na dezinformację”

Podsumowanie konferencji „Nauka jako remedium na dezinformację”

25 kwietnia 2023 r. w Hotelu Marriott Warszawa Centrum odbyła się konferencja naukowa „Nauka jako remedium na dezinformację” w ramach projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”.

Organizatorem wydarzenia były cztery uczelnie – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet SWPS.

Podczas czterech paneli dyskusyjnych eksperci, naukowcy, lekarze, psychologowie oraz przedstawiciele instytucji publicznych dyskutowali na temat wyników badań w ramach zagadnień związanych z  postawami wobec dezinformacji, medycznych fake newsów, potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i potencjalnych rozwiązań cyfrowych oraz prawnych.

Choroby zakaźne stanowią jedno z wielu wyzwań, z którymi mierzą się społeczeństwa na całym świecie. Podczas panelu dyskusyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mówiono o tym, jakie są współczesne zagrożenia dla zdrowia w świecie realnym i wirtualnym.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedzieli o nierównej walce z dezinformacją. Podkreślono, że budowanie zaufania do szczepień ochronnych jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania ze strony różnych grup społecznych, a wiele treści dostępnych w przestrzeni publicznej opartych jest na manipulacji informacyjnej, zorientowanej na wywołanie reakcji emocjonalnej i obniżenie zaufania do medycyny.

Podczas panelu Uniwersytetu SWPS opowiedziano o narzędziach wpływu społecznego, które pozwalają na wpływanie na trzy obszary funkcjonowania człowieka – poznawczy (gdy na skutek oddziaływania ludzie myślą co innego), emocjonalny (ludzie czują co innego) i behawioralny (ludzie robią co innego). Gdy myślimy o decyzji dotyczącej zaszczepienia siebie lub kogoś, tak naprawdę dotykamy wszystkich tych trzech elementów. Bardzo podobnie jest z propagandą antyszczepionkową – także i ona stara się dotknąć naszego poznania, emocji i zachowania.

Podczas panelu dyskusyjnego Akademii Leona Koźmińskiego dyskutowano o sposobach rozmowy z osobami, które wahają się w kwestiach związanych ze szczepieniami. Poszukiwano również odpowiedzi na pytania: jak budować odporność na dezinformację medyczną oraz jakie działania należy podejmować, by zwiększać prawdopodobieństwo racjonalnych zachowań w kwestiach związanych ze szczepieniami?

Bez wątpienia szczepienia ochronne są najefektywniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Podnoszenie zaufania do szczepień, przekładające się na wzrost poziomu wyszczepienia populacji, jest więc kluczowym wyzwaniem stojącym przed wszystkim odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w Polsce.

Nie ma medycyny alternatywnej, tak jak nie ma alternatywnego prawa! Musimy stanąć do walki z fake newsami, inaczej czeka nas powrót takich chorób jak polio. To byłaby nasza porażka! – powiedział prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy