Czy polski emeryt musi być biedny?

Czy polski emeryt musi być biedny?

Czy polski emeryt musi być biedny?

Prof. Piotr Błędowski,
ekonomista i gerontolog
Dzisiejsi emeryci są w miarę bezpieczni pod względem finansowym. Gorzej z tymi, którzy na emeryturę przejdą za 20 czy 30 lat. Ekonomia i demografia są nieubłagane. Jeżeli okres życia na emeryturze ma się wydłużać (wszak żyjemy coraz dłużej), pochopnie obniżony wiek emerytalny pozostanie bez zmian, a liczba pracujących będzie spadać (następstwo niekorzystnych procesów demograficznych), to nie ma zmiłuj… Nie jesteśmy jednak bezbronni. Reforma emerytalna sprzed prawie 20 lat zakładała trzy filary. Ten trzeci był jednak bardzo mało popularny. Należy powrócić do oszczędzania na starość, wspieranego skutecznie, a nie deklaratywnie przez państwo poprzez system dopłat do oszczędności, a nie ofertę abstrakcyjnych ulg podatkowych za kilkadziesiąt lat. I podnieść wiek emerytalny, czego nie unikniemy.

Elżbieta Ostrowska,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Polski senior nie powinien być biedny, ale często jest. Większość starszych osób żyje za świadczenia na granicy minimum socjalnego lub poniżej tego poziomu. Dlatego nasz związek proponuje zmianę zasad waloryzacji emerytur, tak by zapewniała ona nie tylko utrzymanie siły nabywczej, ale również udział osób starszych w efektach wzrostu gospodarczego. W stosunku do seniorów utrzymujących się za najniższe świadczenia należałoby ponadto pomyśleć o jakichś dodatkach. Warto także rozważyć podwyższenie kwoty wolnej od podatku i inne działania, które pozwolą emerytom z ich niewysokich dochodów pokrywać przynajmniej podstawowe wydatki.

Przemysław Wiśniewski,
Fundacja ZACZYN
Aby biednych seniorów było mniej, warto rozważyć zniesienie opodatkowania ich świadczeń, które są przecież pochodnymi składek, a nie zyskiem z pracy czy kapitału. Konsekwencje dla budżetu będą poważne, zwłaszcza gdy w kolejnych dekadach co trzeci mieszkaniec Polski stanie się emerytem. Ale czy chcemy w naszym kraju tak wielkiej armii zabiedzonych? Ten wydatek to inwestycja w jakość życia ludzi, z których wielu będzie zdolnych i chętnych, by wypełniać liczne role społecznie użyteczne. Pamiętajmy jednocześnie, że wielu seniorów posiada majątki, które mogą spieniężyć, by lepiej żyć. Dominuje jednak model kulturowy, który skłania ich do poświęcania się na rzecz młodych, którym jest dziś przecież dużo łatwiej. Emeryci mogą i powinni realizować swoje potrzeby kosztem oszczędności czy nieruchomości zwyczajowo przekazywanych dzieciom lub wnukom. Trochę egoizmu po latach ciężkiej pracy zawodowej i domowej to nic złego.

Olaf Swolkień,
czytelnik PRZEGLĄDU
Emerytury o mniej więcej 50% obniżył Polakom Jerzy Buzek stojący na czele rządu Akcji Wyborczej Solidarność. Ten spadek następuje stopniowo. W zamian za to Polacy kilka razy obdarzyli Jerzego Buzka stanowiskiem europosła i w konsekwencji sutą euroemeryturą. Dopóki nie będą rozumieć i pamiętać, co jest przyczyną, a co skutkiem, i kto za co odpowiada, dopóty są skazani na bycie manipulowanymi, a w konsekwencji biednymi, także na emeryturze.

Wydanie: 15/2018

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Komentarze

  1. Pit
    Pit 18 kwietnia, 2018, 18:16

    Dlaczego mężczyźni są oszukiwani na emeryturach mniej więcej dwukrotnie? Przewidywany czas życia mężczyzny oscyluje ok 74 lat, natomiast kobiet ok 84lat. Do rozliczenia natomiast przyjęto wiek tzw “uśredniony” tj 82 lata. Mężczyzna więc przechodząc na emeryturę w wieku np 67 lat winien otrzymać np jego kapitał 500000 podzielony na przewidywany czas życia w miesiącach tj 7×12=84 -emerytura = 5952 otrzymuje natomiast dzielenie na 15 lat 180 miesięcy emerytura 2777,-. Niech ktoś mi to wyjaśni.

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy