Jaki jest dorobek pierwszego roku urzędowania ministra zdrowia?

Jaki jest dorobek pierwszego roku urzędowania ministra zdrowia?

Jaki jest dorobek pierwszego roku urzędowania ministra zdrowia?

Małgorzata Aulejtner,
pielęgniarka i działaczka OZZPiP
Jedyną odczuwalną zmianą jest wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów. Sprawa jest ważna, bo wielu seniorów nie było stać na wykupienie recept, ale sukces odniesiono połowiczny. Według Światowej Organizacji Zdrowia senior to osoba powyżej 65. roku życia, tymczasem leki bezpłatne i częściowo płatne przyznano osobom powyżej 75. roku życia. Kolejnym problemem jest możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki tylko przez lekarzy rodzinnych. Należy dodać, że wielu pacjentów jest w ogóle pozbawionych przywileju darmowego leczenia, ze względu na rodzaj schorzenia i konieczność stosowania leków spoza listy. Reszta zapowiedzi rządzących jest w trakcie realizacji, niestety na zwiększenie finansowania ochrony zdrowia mamy czekać kolejne cztery lata. Tymczasem jest to sprawa pilna, potrzeba nakładów choćby na zatrzymanie w kraju lekarzy i pielęgniarek, których ogromne braki już są odczuwalne nie tylko w szpitalach, oraz na rzetelną wycenę procedur medycznych.

Dr hab. Dorota Karkowska,
Uniwersytet Łódzki, Fundacja Ius Medicinae
Minister powołał liczne zespoły, które mają przygotować założenia zmian w poszczególnych elementach systemu. Bardzo dobrze oceniam powstanie zespołu ds. opieki farmaceutycznej, który zajął się m.in. zwiększeniem ochrony pacjentów przed niepożądanymi zdarzeniami lekowymi. Powołano także zespół, który opracuje mechanizm pozasądowego rozpatrywania sporów medycznych. Należy również pochwalić ministerstwo za nawiązanie współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Praw Pacjentów. Najbardziej krytycznie oceniam sposób budowania skoordynowanej opieki medycznej. Ministerstwo dużo o niej mówi, ale nie do końca zdefiniowało, na czym ma ona polegać. Do dziś nie usłyszeliśmy, pod jakim względem ten skomplikowany model ma być lepszy dla pacjentów od obecnego. Dodatkowy problem polega na tym, że w kwestii zmian organizacyjnych w opiece zdrowotnej minister nie przyjmuje głosów z zewnątrz. Konsultacje społeczne sprowadzają się do prezentacji planowanych rozwiązań.

Dr Grzegorz Luboiński,
onkolog, sekretarz Polskiej Unii Onkologii
Wstrzymanie finansowania in vitro, w połączeniu z pozytywną opinią Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat naprotechnologii, cofa nas o kilkadziesiąt lat. Naprotechnologia to nic innego jak kalendarzyk małżeński, ale na odwrót. Tymczasem np. dla kobiet z endometriozą in vitro jest jedyną szansą na posiadanie dzieci. Wprowadzając darmowe leki dla osób 75+, zamiast ograniczyć się do stworzenia ich listy, doprowadzono do konfliktu między specjalistami a lekarzami rodzinnymi. Zasada, że recepty na bezpłatne leki zalecone np. przez kardiologa muszą być wypisane przez lekarza rodzinnego, jest nie fair. Darmowe leki są prawem pacjenta i nie powinny zależeć od decyzji lekarza POZ. Rozczarował też brak działań ministra Radziwiłła, będącego wcześniej szefem samorządu lekarskiego, na rzecz środowiska medycznego. Myślę tu nie tylko o poprawie sytuacji finansowej, ale także o ograniczeniu umów śmieciowych czy wprowadzeniu obowiązkowego odpoczynku między dyżurami.

Wydanie: 47/2016

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy