Święto Unii Kredytowych

20 października jest Międzynarodowym Dniem Unii Kredytowych. Od 1948 r. obchodzi się go na całym świecie, w tym roku pod hasłem „Unie kredytowe budują lepszy świat”.
Unie kredytowe, czyli odpowiedniki polskich SKOK-ów, oferują usługi finansowe swoim członkom – współwłaścicielom. Oparte na idei „Nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”, wspomagają lokalne inicjatywy i angażują się w rozwój gospodarczy regionów, w których działają.
Odpowiedniki polskich SKOK-ów ze 100 krajów zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest prezes KSKOK Grzegorz Bierecki. Łącznie to ponad 53 tys. kas kredytowych i ponad 188 mln ich członków – współwłaścicieli. Jako instytucje spółdzielcze unie działają na zasadach samopomocy finansowej, zgodnie z którymi powierzone im środki wracają do członków w postaci lepszej oferty i inwestycji w lokalną kulturę i sztukę.
Unie kredytowe odgrywają ważną rolę gospodarczą i społeczną. Dostrzegają to rządy wielu państw, a także fundacje i instytucje międzynarodowe, z którymi współpracują, m.in. Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Azjatycki Bank Rozwoju czy Fundacja Billa i Melindy Gates.
Rolę spółdzielczości podkreśliła też ONZ, ogłaszając rok 2012 Rokiem Spółdzielczości. Komisja Noblowska uhonorowała jednego z inicjatorów współczesnych unii kredytowych, Muhammada Yunusa z Bangladeszu, założyciela Grameen Banku, pokojową Nagrodą Nobla za „wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”.
W Polsce unie kredytowe, czyli popularne SKOK-i, zrzeszają ponad 2,2 mln członków i dysponują siecią 1878 oddziałów w całym kraju. To instytucje samopomocy finansowej stawiające sobie za cel działanie dla dobra i poprawy sytuacji materialnej, warunków i szans życiowych swoich członków i ich rodzin. W 2012 r. to właśnie Polska będzie gospodarzem konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych.

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy