Syberyjska odyseja Jacka Pałkiewicza

Syberyjska odyseja Jacka Pałkiewicza

Wytrawny eksplorator, członek Królewskiego Towarzystwa Geo­graficznego w Londynie, tym ra­zem opisuje swoją wyprawę na reniferowych zaprzęgach do światowego bieguna zimna w Ojmiakonie. Ponad tysiąc kilome­trów bezkresnych przestrzeni, lo­dowatej pustyni i polarnych tem­peratur na rubieżach syberyjskiej planety. Pięciu łowców przygód w krańcowo wrogich człowiekowi warunkach przeżyło chwile grozy, nie­ustannie walcząc z odmrożeniami i hipotermią, ale także silne emocje mogące zmienić duszę człowieka.

Miesięczna wyprawa, odbyta tuż przed rozpadem sowieckiego imperium, stanowiła swego rodzaju la­boratorium naukowe. Specjaliści z dziedziny biologii człowieka badali granice przystosowania europejskiego organizmu do ekstremalnych obciążeń w warunkach skrajnego długotrwałego zimna.

Przed jej wyruszeniem były prezydent Włoch, Fran­cesco Cossiga, przekazał jej uczestnikom swoje życze­nia: „Najlepsze życzenia dla członków wyprawy wyru­szających na fascynującą eksplorację badawczą. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowa­nia, oraz uczestnikom, przesyłam gorące pozdro­wienia i słowa szczerej troski”.

„Był to surowy test charakteru i ludzkich możliwości na łonie bezlitosnej natury, wymagający determinacji i nieugiętej woli”, pisze autor. Włoski „Corriere della Sera” zauważył zaś: „Kierowana przez Pałkiewicza wy­prawa „Syberia 89″ wniosła wartościowy wkład w ocieplenie stosunków Wschód-Zachód w burzliwym okresie pierestrojki”. Michaił Gorbaczow, bohater tego punktu zwrotnego w historii XX w., uświetnił książkę ciepłymi słowami o jej autorze: „Jacek Pałkiewicz, je­den z najwybitniejszych podróżników – odkrywców. Dotarł do najdalszych i niezwykłych zakątków naszej planety. Jego książki i reportaże są czytane z ogrom­nym zainteresowaniem na całym świecie. Rozwijana przez niego działalność przyczynia się do ustanowienia wzajemnego zrozumienia między ludźmi oraz wnosi wkład w ochronę środowiska naturalnego”.

Książka, przetłumaczona z języka włoskiego, przed­stawia bogatą kolekcję wspaniałych fotografii.


Jacek Pałkiewicz, Syberia, wyprawa na biegun zimna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007, stron 312, 200 zdjęć kolorowych.

Wydanie: 12/2007, 2007

Kategorie: Świat

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy