Tag "Grzegorz W. Kołodko"

Powrót na stronę główną
Felietony Jerzy Domański

Eksperci i „eksperci”

Jakby nieszczęść było mało, mamy wysyp „ekspertów” od wojny w Ukrainie

Sylwetki

Pasja życia

Prof. Grzegorzowi W. Kołodce na 70-lecie urodzin

Gospodarka Kraj

Wicepremierzy o gospodarce

Debata dziewięciu polskich wicepremierów ds. gospodarczych

Książki

Ekonomia przyszłości: więcej słów, mniej wzorów

Ekonomiści, którzy krnąbrnie upierają się przy swoich modelach, jako jedynie słusznych i mających zastosowanie do każdej na pozór podobnej sytuacji, coraz częściej nie mają racji. Ekonomia musi być interdyscyplinarna. Na wydziałach ekonomii i w szkołach biznesu trzeba wykładać więcej antropologii i kulturoznawstwa. Nie kosztem matematyki i ekonometrii, lecz obok nich. Coraz więcej ekonomistów jest przekonanych, że scentralizowane obliczenia komputerowe będą w przyszłości służyć ograniczaniu, a nawet eliminowaniu ułomności rynku. Fragment książki prof. Grzegorza W. Kołodko „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.

Opinie

Jak wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju

Czy możliwy jest wzrost PKB o 60% przez 12 lat? Tak, to możliwe, jednakże pod warunkami, których spełnienie w polskich realiach jest mało prawdopodobne – pisze prof. Grzegorz W. Kołodko, rysując strategię gospodarczą na lata 2014-35, która umożliwiłaby powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju. – Uzyskanie 4% wzrostu PKB rocznie byłoby możliwe wyłącznie w przypadku opracowania i konsekwentnego wdrażania autorskiego programu rozwoju, który zyskałby poparcie społeczne. Konieczne są zmiany m.in. w systemie podatkowym: likwidacja ulg, połączenie indywidualnych dochodów kapitałowych z dochodami z pracy i transferami oraz ich łączne opodatkowanie na ogólnych zasadach, rozciągnięcie skali progresji podatkowej.

Opinie

Podatki zostaną podniesione

Ile milionerzy powinni wpłacić do urzędów skarbowych Internauta Zbigniew wie, że jestem „zwolennikiem podatku progresywnego PIT”, ale chciałby też dowiedzieć się, co sądzę „o podatku CIT, czy powinien być progresywny, czy liniowy i dlaczego” (wpis 1328 na blogu

Opinie

Wyjechać czy zostać, oto jest pytanie…

Nawet gdybyśmy osiągnęli dochód na mieszkańca na poziomie bogatszych od nas sąsiadów, to jeszcze przez wiele lat – pokolenie albo dwa – nie będziemy cieszyć się ich standardem życia Internauta Jakub zadał mi na blogu www.wedrujacyswiat.pl bardzo trudne

Opinie

Panta rhei

Świat przyszłości nie będzie ani światem hegemonii jednego, ani konfrontacji dwóch. Będzie to świat wielobiegunowy Na tym naszym świecie wiele się zmienia. Ostatnio dużo więcej w ciągu jednego pokolenia niż w przeszłości przez całe wieki albo nawet

Opinie

Kryzysowy budżet

Internauta docieka na blogu www.wedrujacyswiat.pl, co na podstawie złożonego w Sejmie projektu budżetu na rok 2011 można “powiedzieć o sytuacji gospodarczej kraju? Jaka rzeczywistość skrywa się za kurtyną liczb i wskaźników? Perspektywa pogłębiającego się kryzysu czy też jednak powolnego

Opinie

Wędrująca myśl

Wcześniej i głębiej niż inni Kołodko potrafił dostrzec i osądzić rezultaty neoliberalnych reform w Rosji. Jego ocena jest i naturalna, i zdecydowana Oscar Wilde dzielił książki na trzy kategorie: jedne należy przeczytać, drugie kartkować, do trzecich nie warto