Tag "Janusz J. Tomidajewicz"

Powrót na stronę główną
Opinie

Co zrobić z OFE?

Niewątpliwie przepędzenie na cztery wiatry wszystkich „towarzystw emerytalnych” pasożytujących na finansach publicznych zmniejszyłoby presję na obniżanie świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Należy zdać sobie jednak sprawę z tego, że nawet całkowita likwidacja drugiego filara nie usunie głównej skazy pierwszego, publicznego, filara obecnego systemu. System emerytalny jest oparty na szkodliwej iluzji. Wpłaty dokonywane przez przyszłych emerytów nie tworzą żadnego „indywidualnego kapitału”. Wypłaty świadczenia emerytalnego nie można wyprowadzać z posiadania takiego lub innego „zgromadzonego kapitału”.

Opinie

Oszustwo OFE

Przedstawiona przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych propozycja tzw. emerytury programowanej, tj. wypłacanej przez ograniczony czas, np. 10-20 lat, jest prostym następstwem przyjętego konsekwentnie indywidualnego systemu kapitałowego i nie ma się co dziwić ani oburzać, że została ona zgłoszona. Jeśli chcemy – jak to powiedział minister Rostowski – „dostawać emeryturę do końca życia”, to ten system trzeba zmienić z kapitałowego na ubezpieczeniowy – pisze Janusz J. Tomidajewicz, profesorem w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Egoizmy, a nie wspólnota

Z perspektywy europejskiej, a nie tylko polskiej, konsekwencje ostatniego szczytu to klęska społecznej wizji Europy – pisze Janusz J. Tomidajewicz, ekonomista, profesor w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Z jednej strony zaostrzone reguły „zdrowych finansów publicznych” będą musiały, w szczególności w biedniejszych krajach, prowadzić do ograniczania kosztów i zakresu narodowych polityk socjalnych i społecznych. Z drugiej zaś, zanotowane chyba po raz pierwszy, zmniejszenie ogólnych rozmiarów budżetu europejskiego także będzie przecież oznaczało ograniczenie możliwości prowadzenia europejskiej polityki społecznej. W rezultacie społeczny wymiar integracji europejskiej będzie ograniczany jednocześnie na poziomie narodowym i wspólnotowym.

Opinie

Fałszywe recepty na kryzys

Wypowiedzi przedstawicieli naszego rządu (najpierw Radosława Sikorskiego w Berlinie, a następnie Donalda Tuska na szczycie UE i podsumowujące polską prezydencję w Parlamencie Europejskim), dotyczące kierunków dalszego przekształcania Unii Europejskiej i udziału Polski w tym procesie, wywołały gorące