Tag "Krzysztof Kruszewski"

Powrót na stronę główną
Opinie

Kubuś Fatalista i naprawianie oświaty

Dyskutujemy o zawartości programu szkolnego, ulegając dwóm złudzeniom. Pierwsze – że czas nauki nie stanowi ograniczenia dla słusznych projektów. Drugie nazwijmy złudzeniem grawera. Naczelny grawer Rzeczypospolitej (minister edukacji) przy pomocy swoich czeladników (urzędników i ekspertów) wycina pieczęcie. Każdy nauczyciel otrzymuje pieczęć zgodną z nauczanym przedmiotem i klasą. Idzie z nią do klasy i odciska ją w umysłach uczniów. To złudzenie pozwala nie kłopotać się pojemnością umysłu uczniów, ich motywacją i aktywnością ani kwalifikacjami zawodowymi nauczycieli. Spór dotyczy głównie pieczęci. Dydaktycy widzą problem z perspektywy specjalisty, a nie z perspektywy ucznia. Wdróżmy metodę zindywidualizowanego nauczania matematyki. Lektury z kolei muszą przemówić do uczniów i muszą eksponować dramat jednostki ludzkiej.

Opinie

Duża maturka

Kolejne ekipy ministerialne powołują swoich ekspertów i na nowo budują podstawę programową Dziesiątki projektów, niemal tyle samo decyzji, a forma matury wciąż ułomna, o czym przypominają dyskusje i zewsząd płynące narzekania. Maturę krytykują i zgłaszają

Opinie

Sześć modeli oświaty

Spór o przemoc w szkołach nabrał cech walki politycznej zamiast rzetelnej analizy i dyskusji Ze względu na szczególną drastyczność tragiczne wydarzenie w gdańskiej szkole przyspieszyło nieuniknioną debatę o przemocy w szkole. Temperatura debaty jest bardzo wysoka. Tak wysoka, że jako