Tag "Michał Jagiełło"

Powrót na stronę główną
Andrzej Romanowski Felietony

Nie poszedłem w Tatry

Dla mnie, który po każdym powrocie z Poronina mówił gwarą, to, co dziś się stało z Tatrami, jest jak śmierć kogoś najbliższego

Sylwetki

Opowiedz, że, no cóż, że byłem

Michał Jagiełło mógł być szczęśliwy tylko jako człowiek wolny, choć narzucał sobie różne „zniewolenia” w imię spraw, które uznawał za ważne

Książki

Ciąg dalszy opowieści

Jak polskie elity od schyłku XVIII w. do 1918 r. reagowały na ruchy narodowe wśród Rusinów (Ukraińców), Litwinów i Białorusinów Moja książka „Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach” (t. I, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010) składa się

Książki

Przed podróżą

Nigdy dotychczas tak wielu publicystów nie przedstawiało swojego widzenia polskości w kontekście ruskim-ukraińskim, litewskim i białoruskim “Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach” oraz druga część książki, “Razem czy osobno? Przewodnik po lekturach”, to opowieść o postrzeganiu Rusinów (Ukraińców), Litwinów i Białorusinów przez polską