Tag "mowa"

Powrót na stronę główną
Wywiady

Szukam w języku tego, co dobre

Przyspieszył świat, więc i język trochę się spieszy

Kultura

Na Podlasiu każda wieś mówi innym językiem

Kiedy piszesz szczerze, pokazujesz się przed czytelnikiem także z niezbyt miłej i ułożonej strony

Reportaż

Trzeci grzech

Ocalony język Polesia