Tag "polityka gospodarcza"

Powrót na stronę główną
Opinie

Realpolitik Władysława Gomułki

Postulował zmiany w RWPG, jednak w Moskwie nie odczuwano potrzeby reform

Wywiady

Ucieczka od montowni

W Polsce co rząd, to program, a terror czteroletniego cyklu wyborczego sprawia, że żaden program nie jest strategiczny

Opinie

Jak i od czego rozpocząć proces reindustrializacji?

Podstawą powinna być efektywna energetyka i wdrożenie do mieszkalnictwa najnowocześniejszych technologii grzania i chłodzenia