Tag "Rada Dialogu Społecznego"

Powrót na stronę główną
Przegląd związkowy

Niechciany dialog?

Ustawy, które miały ratować polską gospodarkę i pracowników, są wykorzystywane do gry politycznej

Wywiady

Związek na XXI wiek

Wszystkie badania pokazują, że jeśli w zakładzie działa związek zawodowy, od razu polepszają się warunki pracy

Wywiady

Rząd boi się rozmawiać

Jeśli władza chce zapobiec niepokojom społecznym, buntowi, powinna prowadzić dialog. I reagować na ostrzeżenia

Przegląd związkowy

Przegląd systemu emerytalnego

Polski system emerytalny to pasmo niekończących się zmian, pomysłów i korekt

Przegląd związkowy

Głucha Rada Dialogu Społecznego

Rząd zlekceważył 20 tys. pracowników, którzy 22 września manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Przegląd związkowy

Bez wzrostu płac nie będzie postępu

Wyczerpała się możliwość dalszego opierania konkurencyjności gospodarki na niskich kosztach pracy

Przegląd związkowy

Fiasko nowego Kodeksu pracy?

Nowe prawo pracy nie może pogarszać sytuacji zatrudnionych

Przegląd związkowy

Szwankujący dialog

Trudno współpracować z rządem, gdy lekceważy on prawo

Przegląd związkowy

Fasadowy dialog

Uchwały Rady Dialogu Społecznego dotyczące ochrony zdrowia zostały przez rząd zlekceważone