Tag "samochody autonomiczne"

Powrót na stronę główną
Świat

Uber przed sądem

Jeśli sprawcą wypadku jest pojazd samosterujący, kto ponosi za to odpowiedzialność?