Tag "Związek Literatów Polskich"

Powrót na stronę główną
Kultura

Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza

Dopóki żył Iwaszkiewicz i dopóki rządził Gierek, Związek Literatów nie został rozwiązany