Aleksander Kwaśniewski nagrodzony w Olsztynie

Aleksander Kwaśniewski nagrodzony w Olsztynie

Laureatem drugiej edycji Nagrody im. Henryka Panasa, ustanowionej przez olsztyńskie oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich, został Aleksander Kwaśniewski.

Zdziwienie postronnych obserwatorów mógł wzbudzić fakt przyznania byłemu prezydentowi RP nagrody imienia wybitnego redaktora i pisarza z Olsztyna, autora apokryfu „Według Judasza”. Uzasadnienie kapituły rozwiało jednak wątpliwości: statuetka z podobizną Henryka Panasa trafiła w ręce redaktora naczelnego w latach 80. XX w. tygodnika studenckiego „itd”, potem dziennika „Sztandar Młodych”, jak również współtwórcy pierwszego w Polsce pisma dla komputerowców „Bajtek”. Także autora książek publicystycznych, na dodatek związanego z regionem Warmii i Mazur, gdzie często przebywa w letnim domu nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Laureat spełniał też czwarty warunek regulaminu: jest stały w swoich przekonaniach. Podobnie jak patron nagrody Henryk Panas.

Rok temu Nagrodę Panasa otrzymał Krzysztof Daukszewicz, który w drugiej edycji wszedł w skład kapituły. On też 12 września, podczas uroczystej gali na olsztyńskim zamku, wygłosił (dowcipną, a jakże) laudację na cześć laureata. Statuetkę wręczył Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który po raz drugi objął nagrodę honorowym patronatem, w towarzystwie Jacka Panasa, syna pisarza, dziennikarza radiowego. Gratulacje złożyli współprzewodniczący kapituły, prezesi zarządów głównych: Jerzy Domański (SDRP) i Marek Wawrzkiewicz (ZLP), oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i starosta olsztyński Andrzej Abako. W wypełnionej po brzegi Sali Kopernikowskiej Zamku Kapituły Warmińskiej znamienitego laureata nagrodzono owacją. Dziękując za wyróżnienie, podkreślił on, że coraz chętniej i częściej przebywa na Mazurach. Podobnie jak Jolanta Kwaśniewska, małżonka laureata; oboje zachwycają się urokami natury nad jeziorem Dąbrowa Wielka. W gali brał udział nie tylko syn Henryka Panasa, ale również jego wnuk Maciej Wilczek, podobnie jak dziadek dziennikarz i pisarz. W roli gospodarzy wystąpili szefowie miejscowych oddziałów: Marek Książek (SDRP) i Andrzej Cieślak (ZLP).

Nieco wcześniej para prezydencka, ciesząca się w Olsztynie szczególną sympatią, złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą na domu, w którym Henryk Panas mieszkał w latach 1955-1985, czyli do śmierci. Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy spotkali się z członkami oddziałów obu organizacji, które – z inicjatywy SDRP – ustanowiły Nagrodę Panasa. W tegorocznej edycji trzecim współorganizatorem było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, instytucja samorządu województwa, która wsparła finansowo to wydarzenie. Marszałek województwa nie wyklucza, że w trzeciej edycji będzie podobnie.

Wydanie: 2022, 39/2022

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy