Tanie noclegi w jednym

Pierwsza tego typu publikacja, zawierająca kompletny katalog obiektów noclegowych będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zawiera spis 184 obiektów uszeregowany alfabetycznie. Jeśli obiekt ma własną, ugruntowaną tradycją nazwę, to figuruje właśnie pod nią, a jeśli nie, występuje pod nazwą miejsca lub miejscowości, gdzie się znajduje. Obiekty podzielono na trzy grupy (schroniska i hotele górskie, stanice i ośrodki wodne oraz pozostałe obiekty), z których każda oznaczona jest innym kolorem, co zapewnia czytelność. W katalogu zamieszczono wykaz studenckiej bazy namiotowej PTTK wraz z podstawowymi informacjami. Znajdziemy też mapę administracyjną Polski (pełniącą dodatkowo rolę indeksu), prezentującą rozmieszczenie obiektów noclegowych PTTK w poszczególnych województwach. Jako załącznik niniejszej publikacji figurują też adresy i telefony gestorów bazy PTTK oraz regulamin schroniska PTTK.
Każda strona poświęcona jest jednemu obiektowi i zawiera następujące informacje:
– numer katalogowy obiektu
– krainę geograficzną
– nazwę lub lokalizację
– województwo
– rodzaj, kategoryzację, patrona
– adres, telefon, adres internetowy
– oznaczenie informujące o podporządkowaniu obiektu Regulaminowi Schroniska PTTK
– zdjęcie obiektu
– rodzaj i cenę pokoi
– krótką charakterystykę, ofertę
– mapę z lokalizacją placówki
– jednostkę nadzorującą
– informacje dodatkowe

Opracowanie redakcyjne Andrzej Wielocha
Katalog Bazy Noclegowej PTTK – 2002
Wydawnictwo PTTK „Kraj” Sp. z o.o., Warszawa 2001
Pozycja dostępna w wydawnictwie i oddziałach PTTK
Wydawnictwo PTTK „Kraj” Sp. z o.o.
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel./faks: (0-prefiks-22) 826-16-91
www.pttkkraj.pl


Rajd po Wigierskim Parku Narodowym

Już po raz 12. organizowany będzie Ogólnopolski Rajd po Wigierskim Parku Narodowym. Rajd odbędzie się w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2002 r. Dla uczestników przygotowano trasy kajakowe, piesze, rowerowe i konną. Prowadzą one przez najpiękniejsze tereny parku. Uczestnicy rajdu mają możliwość zdobywania odznak turystycznych, w tym odznaki regionalnej „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur”.
W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni i drużyny zorganizowane. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (jeden opiekun na 10 osób niepełnoletnich), po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Warunkiem przyjęcia jest nadesłanie do 20 maja karty zgłoszenia i wpłacenie wpisowego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych trasach o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – tel. (0-prefiks-87) 566-79-47 lub w Internecie – www.suwalki-turystyka.info.pl/pttk.

Wydanie: 18/2002

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy