Przyjaźni środowisku

Odpowiedzialny biznes sprawdza się w czasach kryzysu

Przedsiębiorstwa, które chcą zdobyć zaufanie klientów i partnerów oraz mieć renomę firmy rzetelnej, muszą myśleć nie tylko o zyskach, jakie czerpią ze swojej działalności, ale także o jej konsekwencjach społecznych i ekologicznych. Odpowiedzialność społeczna biznesu znalazła się na liście priorytetów Unii Europejskiej. W lipcu ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła “Zieloną Kartę o odpowiedzialności społecznej biznesu”.
Najbardziej prestiżowe firmy starają się więc realizować zasady zrównoważonego rozwoju, czyli poszukiwać takich rozwiązań, aby prowadząc dochodową działalność gospodarczą, jednocześnie wpływać korzystnie na przyrodę i zjawiska społeczne. Wiedzą, że nie tylko zysk się liczy.

W Polsce dopiero się tego uczymy,

często jednak firmy nie orientują się nawet, skąd czerpać odpowiednie wzorce.
Popularyzacją idei odpowiedzialnego biznesu i wskazywaniem, jak w praktyce realizować jej zasady, zajmuje się powstałe w marcu 2000 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to jedna z pierwszych instytucji w Europie Środkowej i Wschodniej podejmująca tego rodzaju tematykę. Forum umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy firmami, administracją wszystkich szczebli i organizacjami pozarządowymi na temat potrzeb, a także możliwości wdrażania rozwiązań i procedur związanych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. Promuje także te firmy, które z własnej inicjatywy podejmują działania wykraczające poza zakres ich obowiązków.
Do FOB może się zgłosić każda firma niezależnie od wielkości, rodzaju działalności oraz tego, czy jest polska czy z kapitałem zagranicznym.
Forum nie współpracuje tylko z przedsiębiorstwami, które łamią normy etyczne – są to zarówno koncerny tytoniowe, alkoholowe, zakłady produkujące czy handlujące bronią, jak i przedsiębiorstwa, które nie dbają o pracowników. Niestety, rodzime firmy często nie chcą pamiętać, że o etycznym charakterze przedsiębiorstwa najlepiej świadczy to, jak traktuje zatrudnionych. Ważną częścią działalności FOB jest również organizacja wykładów, konferencji, szkoleń dla firm i studentów – przyszłych menedżerów.

Od 2001 r. FOB realizuje program “21 firm na XXI wiek”.

Jego podstawowym celem jest przystosowywanie zachodnich wzorców zarządzania w ramach odpowiedzialnego biznesu do rodzimych warunków. Program wpisuje się w Europejską Kampanię 2005, ogłoszoną w ubiegłym roku przez sieć europejskich organizacji zajmujących się koncepcją odpowiedzialnego biznesu. W ramach programu zostaną opracowane: polski model firmy odpowiedzialnej oraz procedury wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez duże – w aspekcie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Poszukiwane będą takie rozwiązania, które sprawią, że rodzime małe i średnie zakłady staną się bardziej konkurencyjne.
W maju ubiegłego roku forum zorganizowało konferencję z udziałem Prezesa Rady Ministrów i 170 firm, podczas której zaprezentowano projekty i działania związane z odpowiedzialnym biznesem, jakie prowadzone są w Polsce.
Powołano do życia również Klub XXI, do którego należą osoby w praktyce realizujące zasady odpowiedzialnego biznesu.
W tym roku, w ramach programu “21 firm na XXI wiek”, m.in. odbędzie się w listopadzie II Krajowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zostanie powołana Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, ukaże się też pierwszy numer kwartalnika “Magazyn Odpowiedzialnybiznes.pl”. W 2002 r. nacisk położony jest na edukację.
Niestety, prowadzenie polityki odpowiedzialnego biznesu wymaga nie tylko wysokiego poziomu moralnego od osób zarządzających firmą. Potrzebne są na to także pieniądze umożliwiające realizację zamierzonych celów. Ale jak twierdzą eksperci, zainwestowane w to pieniądze zwracają się z nawiązką. Najlepiej sprawdza się to w czasach kryzysu, kiedy na rynku pozostają przede wszystkim firmy kojarzące się konsumentom z odpowiedzialnością i uczciwością.

 

 

 

 

Wydanie: 22/2002

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy