Wobec obecnej sytuacji w naszym kraju

Wobec obecnej sytuacji w naszym kraju

Stanowisko Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego

Minął już rok od objęcia w Polsce pełni władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość, podkreślającą, podobnie jak partia Platforma Obywatelska, swoją genealogię i etos solidarnościowy. Po upływie takiego czasu możemy wyrazić nasze stanowisko nie tylko wobec słów i deklaracji nowych rządów, ale także w stosunku do ich czynów i efektów działań.

Z uznaniem odnotowujemy przedsięwzięcia i programy zmierzające do zmniejszenia, a w każdym razie do zahamowania powiększania się dysproporcji materialnych i warunków życia między bogatymi a ubogimi, między mieszkańcami małych miejscowości a mieszkańcami metropolii. Prawa socjalne, lekceważone i pomniejszane wcześniej, teraz zyskują większą rangę, choć daleką jeszcze od właściwej.

Ale nasz niepokój, a także dezaprobatę, wywołują inne decyzje i działania obecnej władzy państwowej.

Z pełną dezaprobatą odnosimy się do odrzucenia wzorca liberalno-demokratycznego państwa. Sprzeciwiamy się supremacji władzy wykonawczej, niczym nierównoważonej i niczym nieograniczonej. Sprzeciwiamy się również monopolizowaniu jej przez jedną partię Z niepokojem doświadczamy stawiania się obecnej władzy ponad prawem lub traktowania go w sposób instrumentalny i doraźny. Budzi nasz sprzeciw uznawanie się przez kogokolwiek za reprezentanta wszystkich. Polska, nasza kultura i społeczeństwo są pluralistyczne, co traktujemy jako narodowe bogactwo i źródło żywotności.

Sprzeciwiamy się naruszaniu, kwestionowaniu i odrzucaniu praw, które w kulturze europejskiej zostały od dawna uznane za przysługujące wszystkim ludziom i traktowane są jako niezbywalne. Prawa człowieka i obywatela dotyczą każdego, niezależnie od jego poglądów, pochodzenia i płci. Z dezaprobatą odnosimy się do sprawowania przez władzę państwową kontroli nad kulturą, zwłaszcza do wymuszania wyznaczonych treści. Kultura, w niej nauka i historia, w zdrowym i rozwijającym się społeczeństwie musi być obszarem wolności, krytycyzmu i nonkonformizmu. Twórczość a nie stymulowany oportunizm jest jej domeną.

Odrzucamy przenikanie się instytucji państwowych i wyznaniowych, podleganie państwa aksjologii religijnej. Teokratyzacja państwa i upolitycznienie religii prowadzą do destrukcji wspólnoty obywatelskiej i kształtują archaiczny konserwatyzm zarówno państwa, jak i religii. Każdej religii, a zwłaszcza dominującej.

Sprzeciwiamy się również polityce opartej na przeciwstawianiu sobie ludzi i grup społecznych. Przeciwny temu, a nam bliski system inkluzywny, niewykluczający nikogo, pozwala wykorzystać to, co jest najcenniejsze w dorobku przeszłych i współcześnie żyjących pokoleń.

I nie możemy się godzić na słowa, działania i obrazy świata wywołujące w społeczeństwie atmosferę zagrożenia i powodujące poczucie osłabienia bezpieczeństwa. Zadaniem państwa jest budowanie zaufania, obejmującego teraźniejszość i przyszłość. Temu powinny być również podporządkowane stosunki z innymi krajami, a szczególnie ze wszystkimi sąsiadami. Nikomu nie zagrażamy i nikogo nie powinniśmy traktować jako wroga.

Wyrażone przez nas obawy i oczekiwania uważamy za fundamentalne dla kultury europejskiej i polskiej. Nie są trudne do realizowania.

Warszawa, 19 listopada 2016 r.

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Komentarze

 1. anna kosiba
  anna kosiba 23 listopada, 2016, 05:17

  ” Mafia III RP przejęła wymiar sprawiedliwości ”
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami.
  W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ?
  W której sędziowie byli do dyspozycji „władzy „ ?
  Czas na zmiany !!!!!!
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy