Wstąpmy do tej akademii

17 września w Oddziale Okręgowym NBP w Poznaniu (ul. Marcinkowskie-
go 12) odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy, czteromiesięczny okres funkcjonowania Akademii „Dostępne Finanse”. Jest to inicjatywa Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat zalet aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.
W ramach Akademii przedstawiciele NBP prowadzą w wielu miastach i miasteczkach Polski spotkania edukacyjne, adresowane zwłaszcza do osób starszych (np. w trakcie zajęć uniwersytetów trzeciego wieku), podczas których przybliżają wiedzę o finansach i współczesnej bankowości. Jest to ważny element działań w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłoszonego przez Parlament Europejski. Akademia „Dostępne Finanse” nie zakończy jednak pracy wraz z końcem 2012 r., lecz co najmniej do roku 2015 będzie uczyć, zachęcać i przekonywać do korzystania z nowoczesnych usług bankowych.
W zajęciach Akademii szczególny nacisk położony jest na to, by wiedza była przekazywana możliwie prostym i klarownym językiem. Główny ciężar organizacyjny i edukacyjny zajęć biorą na siebie specjaliści z 16 oddziałów okręgowych NBP, którzy zapraszają do współpracy znane i cieszące się autorytetem osoby ze środowisk lokalnych. W ten sposób budowane są grupy „ambasadorów na rzecz nowoczesnej bankowości i obrotu bezgotówkowego”. Ich członkowie są liderami swoich społeczności, mają codzienny kontakt z mieszkańcami. Mogą więc łatwiej docierać do osób w minimalnym stopniu korzystających z bezgotówkowych instrumentów płatniczych – i dawać im dobry przykład. Dzięki temu najskuteczniej promowana jest wiedza na temat nowoczesnej bankowości i umiejętności korzystania z niej.

Wydanie: 37/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy