Wybudujmy wspólnie Jedwabny Szlak XXI wieku

Wybudujmy wspólnie Jedwabny Szlak XXI wieku

Polska już od 10 lat jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej

Xu Jian
– Ambasador ChRL w Polsce

W czasie gdy pokój, rozwój, współpraca i strategia win-win stają się światowymi trendami, hasło: „Jeden pas i jedna droga” spotyka się z ogromnym międzynarodowym zainteresowaniem. Jego idea jest jak piękne puzzle, które wszyscy wspólnie układają, a których kawałek dzierży w ręku także Polska. Polacy mawiają, że „podjęcie decyzji to połowa sukcesu”. Chiny i Polska powinny świadomie i mądrze podjąć decyzję o wykorzystaniu rzadkiej szansy, jaką jest projekt „Jeden pas i jedna droga”, pozwalając, by droga współpracy i przyjaźni była coraz szersza.


Ponad 2 tys. lat temu Jedwabny Szlak otworzył wrota do wymiany kulturalnej i handlowej między Azją, Europą i Afryką. Jego duch współpracy i pokojowe intencje nie tylko mają bogatą wartość historyczną, lecz także są nadal bardzo aktualne. W roku 2013 pan Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, odwiedzając kraje Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, kolejno przedstawił ideę współpracy nad projektami „Pas Gospodarczy wzdłuż Jedwabnego Szlaku” i „Morski Jedwabny Szlak XXI wieku” (w skrócie „Jeden pas i jedna droga”), która zakłada promowanie przez kraje objęte wyżej wymienionymi projektami skoordynowanej polityki gospodarczej, prowadzącej do jeszcze lepszej, głębszej i szerszej współpracy regionalnej, aby w duchu tradycyjnego Jedwabnego Szlaku budować wspólnie kwitnący dobrobyt.
Dzisiejszy „Jeden pas i jedna droga” niczym wielka rama spina aktywny krąg gospodarczy Azji z rozwiniętym kręgiem gospodarczym Europy. „Jeden pas” to nieprzerwany przepływ z Chin przez Azję Środkową i Rosję do Europy (Morza Bałtyckiego), przez Azję Środkową i Zachodnią do Zatoki Perskiej, Azję Południowo-Wschodnią i Południową po Ocean Indyjski. „Jedna droga” jest ukierunkowana na transport z chińskich portów do innych portów leżących nad Morzem Południowochińskim oraz do portów wybrzeża Oceanu Indyjskiego i Europy, a także portów na południowym Pacyfiku. Budowa „Jednego pasa i jednej drogi” w pełni oddaje ducha Jedwabnego Szlaku, czyli zakłada pokojową współpracę, otwarcie, uczenie się od siebie nawzajem i wyciąganie wniosków oraz korzyści dla wszystkich. Promowanie wspólnego handlu, projektów i korzyści przyczynia się do rozkwitu gospodarki poszczególnych krajów, a także gospodarki regionalnej, wzmacnia wymianę kulturalną i przyspiesza pokojowy rozwój całego świata. Od czasu ogłoszenia idei projektu już ponad 60 leżących w jego strefie krajów i organizacji międzynarodowych przejawiło aktywne zainteresowanie uczestnictwem.
Budowa projektu „Jeden pas i jedna droga” w duchu otwarcia i inkluzywności to dla Chin i krajów europejskich, w tym Polski, historyczna szansa na pogłębienie współpracy. Projekt ten bardzo współgra z długofalowym strategicznym planem rozwoju Polski 2030 oraz z kierunkiem, w którym zmierza polska dyplomacja gospodarcza. Jeśli dodamy do tego strategiczne położenie Polski w sercu Europy oraz długotrwałą tradycję przyjaźni łączącej Polskę i Chiny, to Polska staje się ważnym pod każdym względem partnerem w tym projekcie. W ostatnich latach polsko-chińska współpraca na polu rządowym, gospodarczo-handlowym, kulturalnym i innych stabilnie rozwija się w ramach współpracy bilateralnej, „16+1” oraz Chiny-UE. Nieprzerwane eksplorowanie bogatych możliwości współpracy, poszerzanie jej zakresu w różnych dziedzinach, odkrywanie ukrytego potencjału to kierunki, ku którym niestrudzenie podążają rządy naszych krajów. Priorytetem chińskiej polityki zagranicznej w roku 2015 jest właśnie kompleksowe wspieranie projektu „Jeden pas i jedna droga”. Dlatego jest to też odpowiedni czas na wspieranie chińsko-polskiej współpracy. Mamy nadzieję, że opierając się na pięciu ważnych zasadach rządzących projektem „Jeden pas i jedna droga”, otworzymy „okno możliwości” dla naszej dalszej pragmatycznej kooperacji:
1. Spajanie współpracy poprzez komunikację na szczeblu politycznym. Wzmacnianie komunikacji na szczeblu politycznym jest ważnym gwarantem projektu „Jeden pas i jedna droga”. Polska i Chiny mogą, poprzez mechanizmy takie jak regularne spotkania premierów, międzyrządowy komitet współpracy i dialog strategiczny wiceministrów spraw zagranicznych, stworzyć połączenie wspierające strategię rozwoju gospodarczego, wspólnie uczestniczyć w formułowaniu zasad współpracy regionalnej, rozwiązywać powstałe w procesie kooperacji problemy i w ten sposób zapewnić polityczne wsparcie pragmatycznej współpracy i projektów na dużą skalę.
2. Stworzenie trwałych fundamentów poprzez odpowiednio połączone zaplecze. Sprawnie połączona i przepustowa infrastruktura to pierwszoplanowa sfera projektu „Jeden pas i jedna droga”. Sześć towarowych trakcji kolejowych, które albo zaczynają się w Polsce, albo przez nią przebiegają, aktywna współpraca samorządów regionalnych i przedsiębiorców z prowincji Syczuan i województwa łódzkiego nad możliwością utworzenia centrum logistycznego i specjalnej strefy gospodarczo-handlowej, współpraca portów morskich – wszystko to łączy się w projekcie „Jeden pas i jedna droga”. Wpasowuje się też w pracę nad kompletną infrastrukturą łączącą terytorium Azji i Europy, a także zwiększa znaczenie Polski jako kluczowego punktu ułatwiającego przepływ materiałów i otwiera jeszcze szerszą przestrzeń rynkową dla współpracy inwestycyjno-handlowej.
3. Wolny handel otwiera możliwość wygranej dla wszystkich. Współpraca inwestycyjno-handlowa jest ważnym punktem utworzenia „Jednego pasa i jednej drogi”. Polska już od 10 lat jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca w ramach „Jednego pasa i jednej drogi” przyczyni się do ułatwienia inwestycji i wymiany handlowej wśród państw w obrębie projektu, stworzy korzystne środowisko biznesowe, wykorzysta możliwości, jakie stwarza już istniejąca Rada Biznesu Chiny-Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także połączony mechanizm struktur promowania inwestycji. Przyczyni się do stymulowania kreatywności małych i średnich przedsiębiorstw oraz entuzjazmu w ramach współpracy regionalnej, sprawi, że tradycyjna współpraca w takich dziedzinach jak rolnictwo, górnictwo i turystyka pójdzie jeszcze dalej, poszerzą się też możliwości współpracy na nowych polach, takich jak nowe źródła energii, technologie informatyczne, ochrona środowiska oraz zaawansowane technologie.
4. Przepływ kapitału. Wspomaganie projektu poprzez przepływ kapitału jest ważnym założeniem projektu „Jeden pas i jedna droga”. Obecnie Chiny zwiększyły tempo pracy nad utworzeniem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Zainwestowały w fazę rozruchową projektu „Jeden pas i jedna droga” 40 mld dol., aby zapewnić mu gładki start i wesprzeć jego kluczowe punkty. Polska już zaaplikowała o przyjęcie w poczet państw ze statusem członków założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wierzymy, że poprzez dwustronną, a także wielostronną współpracę na polu finansowym uda się poszerzyć kanały przepływu kapitału, co przyciągnie do Polski zagranicznych inwestorów i zwiększy szansę i łatwość realizacji dużych projektów.
5. Komunikacją międzyludzką zapisać nowy rozdział przyjaźni. Idea „Jednego pasa i jednej drogi” opiera się także na fundamencie społecznym. Już ponad 70 lat temu polski as lotnictwa Witold Urbanowicz i dr Stanisław Flato wspomagali Chińczyków w wojnie chińskiego narodu przeciw agresji japońskiej, z kolei całkiem niedawno to Chińczycy pomogli czterem polskim obywatelom w bezpiecznej ewakuacji z Jemenu, co jest dowodem na ponadczasową, tradycyjną chińsko-polską przyjaźń. Projekt „Jeden pas i jedna droga” poprzez zwiększenie skali wymiany studenckiej, wzbogacenie wymiany kulturalnej, wzmocnienie współpracy w dziedzinie turystyki, zwiększenie wymiany w dziedzinie nauki i technologii i innych w celu promowania szerokiego zakresu wymiany społecznej, a także pracowniczej jeszcze bardziej zacieśni nasze przyjacielskie więzi i zbuduje trwałe fundamenty naszej kooperacji.
Już od ponad roku rząd chiński aktywnie promuje budowę „Jednego pasa i jednej drogi”. Osiągnięto porozumienie na wysokim szczeblu z wieloma krajami partnerskimi, podpisano memoranda o współpracy, posunięto się naprzód w osiągnięciu kluczowych dla warunków projektu punktów, nieustannie ulepszana jest też taktyka polityczna. Strona chińska serdecznie zaprasza Polskę do uczestnictwa w projekcie „Jeden pas i jedna droga”. Mamy nadzieję, że pragmatyczna współpraca na tym polu jeszcze lepiej wypełni warunki naszego porozumienia o strategicznym partnerstwie i sprawi, że nasza tradycyjna przyjaźń rozkwitnie na drodze pradawnego, lecz teraz także współczesnego Jedwabnego Szlaku i przyniesie pozytywne rezultaty!

Z pełną treścią projektu „Jeden pas i jedna droga” można się zapoznać w dokumencie „Wizja i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku”.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ambasady ChRL w Polsce: www.chinaembassy.org.pl (wersja chińska i polska).

Wydanie: 18/2015

Kategorie: Świat
Tagi: Xu-Jian

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy