Zarobić na własnym mieszkaniu

Zarobić na własnym mieszkaniu

Maria Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA

– Ostatnio ujawnione projekty zmian w systemie emerytalnym powinny zwrócić uwagę na alternatywne sposoby poprawy bytu materialnego ludzi, którzy zakończyli już aktywność zawodową. Czy nie sądzi pani, że teraz jest właściwy czas na ofertę Funduszu Familia?
– Tak. Z pewnością każdemu emerytowi zależy na spokojnym, w miarę dostatnim życiu. Każdy też będzie się starał to osiągnąć mimo różnych niepokojących zapowiedzi, takich jak plany wprowadzenia zakazu dorabiania do emerytury, które płyną z Ministerstwa Finansów. Ale w istocie alternatywnych rozwiązań nie ma zbyt wiele. Emeryt nie ma co liczyć na kredyt bankowy, ogranicza mu się możliwość dodatkowej pracy. Ale mieszkanie znajdujące się w posiadaniu tych osób to realne zabezpieczenie na starość. Niestety często jest to zamrożony kapitał, z którego właściciel nie ma dochodu, bo chce w lokalu mieszkać, a nie go sprzedać.

Szukanie pieniędzy dla emeryta

– Jakie zabezpieczenie? Przecież polskie prawo nie przewiduje jeszcze takiego rozwiązania.
– Z pewnością prędzej czy później rozwiązanie takie powstanie. Już został uruchomiony proces legislacyjny. Na razie proponujemy możliwości, które nasze prawo dopuszcza. Oferta Familii opiera się na przepisach prawa cywilnego i proponuje wypłacanie dożywotniej renty powiązanej ze sprzedażą nieruchomości oraz prawem dożywotniego użytkowania owego lokalu. Jest to pomysł natrafiający być może na pewien problem emocjonalny i ogólnie małą wiarę w przepisy prawa. Trzeba przekonywać i edukować, że to całkiem możliwe i bezpieczne zamieszkiwać w domu czy lokalu, którego nie jest się już formalnym właścicielem, za to otrzymywać dodatek do ZUS-owskiej emerytury oraz przychodów z II i III filaru emerytalnego. Minie trochę czasu, zanim ludzie się przyzwyczają, że w ten sposób można sobie ułatwić życie w jego jesieni. Wiemy jednak, że zaufanie do hipoteki jest dużo większe, bo to pojęcie przetrwało zawieruchę wojenną i epokę realnego socjalizmu.

Odwrócona hipoteka

– Na czym opiera pani przekonanie, że tzw. odwrócona hipoteka wejdzie do naszego systemu prawnego?
– Jak już wspomniałam, projekt takiego przepisu powstaje w resorcie finansów, aktualnie jest też konsultowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, trzeba bowiem, by przepisy o odwróconej hipotece nie pozostawały w sprzeczności z obowiązującymi ustawami. Do już stworzonego projektu odwróconego kredytu hipotecznego – który pozwalałby zachować prawo własności danego lokalu czy innej nieruchomości do końca życia, a jednocześnie umożliwiał regularne wypłacanie “rat” kredytu za tę nieruchomość – zgłoszono aż 184 poprawki i zapytania.

– Czyli projekt nowego przepisu powstaje w porozumieniu i po konsultacjach ze środowiskiem podmiotów gospodarczych, które oferują tego rodzaju świadczenia i usługi finansowe?
– Projekt został przedstawiony i wstępnie skonsultowany z przedstawicielami banków, firm zajmujących się udzielaniem kredytów, towarzystw ubezpieczeniowych. Ja również brałam w tym udział jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Sądzę jednak, że w procesie legislacyjnym bardzo ważny byłby głos samych emerytów, ludzi, którzy oczekują realnej poprawy warunków życia w wieku senioralnym. Z projektu wynika, że resort finansów chciałby ograniczyć liczbę podmiotów, które udzielałyby odwróconego kredytu hipotecznego, tylko do instytucji bankowych. Moim zdaniem to błąd. W krajach Unii Europejskiej, a także w USA takimi kredytami dla emerytów zajmują się wyspecjalizowane instytucje finansowe, a nie banki. Średnia długość dalszego życia seniora po 65. roku to ok. 12-16 lat, ale różnie się to kształtuje w zależności od płci, wieku, stanu zdrowia. Nie wystarczy tylko wyliczyć wartość nieruchomości, która jest podstawą hipoteki. Warto skorzystać z doświadczeń krajów, gdzie odwrócona hipoteka jest bardzo popularna, np. Wielkiej Brytanii. W Niemczech taka forma powiększenia emerytury nosi nazwę Immobilien-Rente, czyli renta od nieruchomości, bo w istocie tym jest odwrócony kredyt hipoteczny. A może dla Polski dobrym przykładem byłby analogiczny przepis funkcjonujący z powodzeniem na Węgrzech? Przecież kraj ten przeszedł podobną do nas drogę transformacji gospodarczej.

Jest dobre rozwiązanie, tylko…

– Na jakiś czas jednak, dopóki nie zostanie uchwalone nowe prawo, polscy emeryci będą musieli korzystać z ofert, które trochę okrężną drogą proponują w miarę solidny dodatek do zwykłej emerytury. Czy w ofercie Funduszu Hipotecznego Familia SA pojawiły się jakieś nowe, atrakcyjne elementy?
– Staramy się stworzyć takie warunki, które odpowiadałyby najlepiej potrzebom seniorów. Np. oprócz comiesięcznych wypłat dożywotniej renty możliwy jest także jednorazowy zastrzyk finansowy na samym początku w wysokości 12-krotnej renty miesięcznej. W ofercie zawarte są także dodatkowe świadczenia, np. usługi assistance, obejmujące także opiekę medyczną, i bezpłatne porady prawne. Fundusz Familia oferuje więc nie tylko czysto finansową usługę w postaci renty, która wspomoże materialnie emeryta, ale zobowiązuje się także ulżyć mu w codziennych problemach, które w jesieni życia stają się niekiedy dosyć uciążliwe.

– Kiedy pani zdaniem dojdziemy do pełnej normalności w tworzeniu dobrych warunków dla emerytów, a jednym z narzędzi jest tutaj wprowadzenie odwróconej hipoteki?
– Chciałabym, aby prace legislacyjne trwały jak najkrócej, być może uda się je zakończyć w ciągu najbliższego roku. Jednak niezależnie od tego oferta Funduszu Familia jest aktualna już teraz, bo naszym zdaniem poprawa standardów życia emerytów w Polsce jest rzeczą najważniejszą.

Wydanie: 49/2010

Kategorie: Kraj

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy