Zdrowie pod stałą ochroną

Zdrowie pod stałą ochroną

Opieka Medyczna Premium to nowe ubezpieczenie PZU Życie SA

Na naszym rynku pojawiło się ubezpieczenie zdrowotne, jedno z tańszych, a więc i bardziej dostępnych spośród wszystkich oferowanych przez liczne towarzystwa ubezpieczeniowe konkurujące o względy polskich klientów. Sprzedaje je PZU Życie SA.
Na uwagę zasługuje prosta i zrozumiała dla potencjalnych klientów konstrukcja tego produktu ubezpieczeniowego noszącego nazwę Opieka Medyczna Premium. Osoba ubezpieczona mająca nie więcej niż 55 lat płaci 59 zł miesięcznie, zaś w przedziale wiekowym 55-65 lat, składka rośnie do 84 zł miesięcznie. Co za to się dostaje?

Zaopiekuj się mną

Stanisław Borkowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA, podkreśla, że nowy produkt jego firmy znacząco ułatwia dostęp do opieki medycznej:
– Jest to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, połączone także z ubezpieczeniem na życie. Daje ono pewność, że zdrowie i życie są pod stałą ochroną. Za tę bardzo niewygórowaną, jak sądzę, składkę oferujemy usługi medyczne na wysokim poziomie – nieograniczony dostęp do lekarzy najrozmaitszych specjalności, pomoc ambulatoryjną, podstawowe i specjalistyczne badania diagnostyczne. Wszystkie usługi są świadczone w sieci renomowanych placówek medycznych należących do firmy LUX MED Sp. z o.o. Oczywiście, jak mówi konstytucja, w naszym kraju takie świadczenia zdrowotne należą się każdemu ubezpieczonemu obywatelowi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, choćby nawet niewielkich. Tyle że w praktyce bywa całkiem inaczej. Trzeba mieć… końskie zdrowie, by z samego rana zapisać się do lekarza w przychodni i odczekać swoje w koszmarnych kolejkach. A na wizytę u specjalisty czeka się czasem wiele tygodni. Opieka Medyczna Premium gwarantuje natomiast, że nasz klient nie będzie czekać i zajmą się nim lekarze najwyższej klasy. To znaczący krok w kierunku zapewnienia Polakom swobodnych możliwości korzystania z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Usługi należące do pakietu ubezpieczenia Opieka Medyczna Premium obejmują podstawową i specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną, a w tym stały dostęp do lekarzy praktycznie wszystkich specjalności. Można przykładowo wymienić: lekarze rodzinni, pediatrzy, interniści, ginekolodzy, chirurdzy, kardiolodzy, dermatolodzy, endokrynolodzy, gastrolodzy, urolodzy, ortopedzi, okuliści, pulmonolodzy, laryngolodzy, neurolodzy, diabetolodzy – i wielu innych.
Ponadto ubezpieczenie gwarantuje możliwość dokonania podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych, takich jak rentgen, USG, EKG, elektroencefalografia, cytologia, wszelkie badania krwi, moczu i kału, biopsja, gastroskopia i inne.
W ramach Opieki Medycznej Premium oferowana jest także możliwość skorzystania z porad konsultanta szpitalnego. Jest to osoba, która czuwa nad pacjentem podczas jego pobytu w szpitalu. Ponadto każdy klient może również skorzystać z wizyt domowych w dogodnym, umówionym terminie.

A jednak się opłaci

Osoby powyżej 65. roku życia nie będą objęte ubezpieczeniem Opieka Medyczna Premium. Ta granica, określona na podstawie wieloletnich badań ryzyka ubezpieczeniowego prowadzonych przez wszystkie poważne towarzystwa, jest standardowo stosowana w ubezpieczeniach medycznych w naszym kraju. Mówiąc może brutalnie, ale szczerze – koszt polisy dla osoby powyżej 65. roku życia byłby zaporowy. Niewielu polskich emerytów mogłoby sobie pozwolić na takie wydatki.
Pytanie, w jaki sposób sprzedaż tego ubezpieczenia w ogóle może się opłacać PZU Życie. Przecież podobne produkty oferowane są przez inne towarzystwa działające w Polsce po cenie kilka, a niekiedy nawet kilkanaście razy wyższej!
Dyr. Stanisław Borkowski zapewnia, że nie ma tu mowy o dumpingu ani próbach wyrugowania konkurencji przez sprzedaż usług ubezpieczeniowych poniżej kosztów własnych. To ubezpieczenie powinno się opłacać. Tajemnica tak niskiej składki tkwi w pewnych regułach przyjętych przez PZU Życie.
– Przede wszystkim – kontynuuje dyr. Borkowski – klient przed zawarciem umowy nie musi poddawać się specjalnym badaniom medycznym w celu dokonania indywidualnej oceny ryzyka związanego z jego stanem zdrowia. To zaś zmniejsza koszty i – zgodnie z nazwą naszego towarzystwa – zwiększa powszechność tego ubezpieczenia. Zasadą jest, iż z ubezpieczenia są wyłączone schorzenia, na które klient cierpiał w ciągu ostatnich dwóch lat przed zawarciem umowy. Czyli – przykładowo – jeśli trzy lata temu zachorował na cukrzycę, Opieka Medyczna Premium nie obejmuje leczenia tej choroby. Jeżeli zaś dziesięć lat temu zapadł na chorobę wieńcową, ale na trzy lata przed wykupieniem polisy został już z niej wyleczony, ubezpieczenie oczywiście obejmie sytuację, gdyby po podpisaniu umowy klient znowu zaczął cierpieć na to schorzenie.
Tak więc w ubezpieczeniu Opieka Medyczna Premium towarzystwo poznaje stan zdrowia swoich klientów na podstawie tego, co sami zdecydują się ujawnić, odpowiadając na pytania zawarte we wniosku o zawarcie umowy. Nie znaczy to, iż warto ukrywać wszelkie schorzenia, na jakie zapadło się w owym dwuletnim okresie przed wykupieniem polisy. Badania dwykonywane w trakcie leczenia przez specjalistów z LUX MED-u, szybko wykryją sytuacje, w których choroba wystąpiła nie po podpisaniu umowy, ale ciągnie się już od dłuższego czasu.
Warto w tym momencie zapytać, co z leczeniem niestety coraz powszechniejszych dziś chorób nowotworowych. Bardzo często przecież ich przebieg jest bezobjawowy, pacjent dowiaduje się o chorobie przypadkiem, podczas rutynowych badań.
– Oczywiście, porady lekarzy specjalistów czy diagnostyka należą do zakresu naszego ubezpieczenia. Terapia onkologiczna jest jednak bardzo specjalistyczna, z reguły prowadzi się ją na szpitalnym oddziale onkologii, nie w ambulatorium, a zatem wykracza poza zakres Opieki Medycznej Premium – mówi dyr. Borkowski.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest również stomatologia, choć w tych placówkach sieci LUX MED, które oferują usługi stomatologiczne, osoby ubezpieczone otrzymują rabat.

Najwyżej dziesięć dni

LUX MED, partner wybrany przez PZU Życie, jest znaną firmą zajmującą się świadczeniem usług medycznych. – Jakość usług medycznych jest dla nas sprawą podstawową. Wybór LUX MEDU nastąpił w wyniku przeprowadzenia przez nas bardzo wnikliwego audytu, obejmującego firmy chętne do współpracy z nami – mówi dyr. Borkowski.
Maksymalny czas oczekiwania na wizytę u specjalisty to pięć dni. Gdy chodzi o jakąś szczególnie wyjątkową specjalność lekarską, której akurat nie ma w ofercie LUX MED.-u, czas oczekiwania może się wydłużyć do 10 dni. Taka określona oficjalnie gwarancja terminu z reguły nie występuje w innych produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez działające w naszym kraju towarzystwa.
Ubezpieczenie Opieka Medyczna Premium można wykupić w oddziałach PZU Życie, sprzedają je także agenci towarzystwa. Na razie ubezpieczenie to sprzedawane jest pilotażowo jedynie w Warszawie i Gdańsku. Doświadczenie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych PZU Życie uzyskało już, wprowadzając z powodzeniem w 2002 r. w Łodzi, Krakowie i Trójmieście indywidualne oraz grupowe ubezpieczenia zdrowotne pod nazwą Opieka Medyczna.
– Za 59 albo 84 zł miesięcznie oferujemy klientowi określony poziom bezpieczeństwa. Dlatego oprócz szybkiego dostępu do lekarza, konsultacji specjalistycznych i badań laboratoryjnych bardzo ważna jest całodobowa infolinia medyczna LUX MED. Jej numer zapisany jest na karcie, którą klient otrzymuje w momencie ubezpieczenia. Gdy zadzwoni, prowadzony jest praktycznie krok po kroku. Przedstawia swój problem i jeśli sytuacja tego wymaga, zostaje jak najszybciej – z reguły na następny dzień – umówiony z lekarzem w przychodni lub na wizytę domową tego samego dnia). Infolinię obsługują wykwalifikowane pielęgniarki, w każdej chwili możliwa też jest konsultacja z lekarzem dyżurnym – twierdzi dyr. Borkowski.
Również przez telefon za pomocą infolinii PZU (numer 0 801 111 811) można umówić się z agentem albo zostawić swoje dane. Wtedy dokumenty niezbędne do zawarcia ubezpieczenia zostaną przesłane pod wskazany przez nas adres. Osoba ubezpieczająca się oprócz wniosku o zawarcie umowy otrzymuje ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna Premium oraz ogólne warunki towarzyszącego mu indywidualnego ubezpieczenia na życie, z kwotą 3 tys. zł.
Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, ale przyda się pewna wiedza o własnym stanie zdrowia. Na ogół jednak każdy umie odpowiedzieć na pytania, czy cierpi na wadę serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek, łuszczycę i kilka jeszcze chorób wymienionych w formularzu. W razie problemów z samodzielnym wypełnianiem wniosku dzięki pomocy personelu obsługującego infolinię łatwo można rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości. Warto także zajrzeć na stronę internetową www.opiekamedyczna.pl.

Zmartwienia to nasza specjalność

W przyszłości PZU Życie zamierza rozszerzyć zarówno zasięg geograficzny, jak i zakres swoich medycznych produktów ubezpieczeniowych. Będą one sprzedawane także w innych polskich miastach. W tym roku zawitają do Łodzi, Poznania i najprawdopodobniej jeszcze do paru innych dużych miast. Zależeć to jednak będzie od tego, jak szybko towarzystwu uda się nawiązać współpracę z sieciami medycznymi oferującymi najwyższy poziom usług lekarskich, ambulatoryjnych i diagnostycznych.
– Ambicją każdego liczącego się towarzystwa ubezpieczeniowego na świecie jest zagwarantowanie klientowi możliwie pełnego bezpieczeństwa. Chodzi o to, by w momencie gdy wykupuje on ubezpieczenie, przestawał się martwić o specjalistę, szpital, zabiegi dodatkowe itp. W naszym kraju takich pełnych możliwości jeszcze nie ma, brakuje szpitali niepublicznych z na tyle dobrą infrastrukturą, byśmy mogli kierować tam naszych klientów. Jest wprawdzie ok. 70 szpitali niepublicznych, ale tylko trzy z nich to szpitale ogólne, pozostałe są specjalistyczne i rozrzucone po całym kraju. Trudno zaś chorego wymagającego np. pomocy ortopedy kierować na jeden koniec Polski, zaś potrzebującego leczenia okulistycznego na drugi – ocenia dyr. Borkowski.
Rynek ubezpieczeń medycznych w Polsce cały czas się kształtuje. Jak mówi Stanisław Borkowski, celem jego firmy jest stworzenie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego, bez ograniczeń wiekowych, obejmującego wszystkie świadczenia, łącznie z pobytem w szpitalu i rehabilitacją. Słowem, pełna opieka od A do Z.

 

 

Wydanie: 6/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy