5 zasad udanej pracy zespołowej

5 zasad udanej pracy zespołowej

Umiejętność pracy w grupie to jedna z kompetencji, które najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach dotyczących wolnych stanowisk. Nic dziwnego, bo pracodawcy cenią osoby umiejące grać zespołowo – tylko z nimi można stworzyć efektywny, działający na najwyższych obrotach team, który z sukcesem zrealizuje postawione przed nim cele. Zastanawiasz się, jaką współpracę można nazwać udaną? Oto 5 zasad, które muszą zostać spełnione, by tak się stało.

Zasada 1: dobra komunikacja

Dla nikogo nie powinno być to dużym zaskoczeniem. Im lepiej dogadujący się ze sobą zespół, tym lepsze efekty jego pracy. Dojdzie do tego jednak tylko przy odpowiedniej komunikacji. Do jej najważniejszych elementów zalicza się przede wszystkim:

  • Aktywne słuchanie – nieprzerywanie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, okazywanie zainteresowania pozwolą zrozumieć i zapamiętać przekazane informacje.
  • Jasno określony cel komunikacji – proste i jednoznaczne komunikaty dostosowane do potrzeb i umiejętności odbiorcy są kluczem w nawiązaniu relacji i porozumiewaniu się.
  • Konstruowanie informacji zwrotnych – komunikat od drugiej strony umożliwia nam sprawdzenie, czy zostaliśmy poprawnie zrozumiani. To także sygnał, co należy zmienić, by w przyszłości uniknąć potencjalnych konfliktów.

Zasada 2: skuteczny podział obowiązków

Bez względu na to, czy zespół działa w dużej fabryce jak Bridgestone Stargard, czy w niewielkim biurze, kluczowe znaczenie dla jego efektywności ma podział obowiązków. Tylko ten jasny i klarowny pomaga w osiągnięciu wyznaczonego celu.

  • Każdy członek teamu powinien mieć przydzielone zadanie.
  • Dobór zadań musi być dostosowany do doświadczenia, umiejętności i kompetencji (nie może być losowy).
  • Zaleca się również, by obowiązki umożliwiały każdemu pracownikowi rozwój umiejętności oraz dawały szansę na wykazanie się przed pozostałymi członkami grupy.

Zasada 3: określone cele

Jednym z najczęstszych powodów konfliktów w zespole jest brak odpowiedniego zdefiniowania jego celów. To szczególnie istotne – tylko w przypadku pełnego zrozumienia użyteczności i potrzebności realizowanych działań grupa będzie w stanie kontynuować współpracę.

  • Lider teamu powinien stale przypominać o tym, co jest zadaniem grupy. Ważne, by zespół był na bieżąco informowany o postępach oraz wiedział, na jakim etapie znajduje się prowadzony przez niego projekt.

Zasada 4: sumienne wykonywanie powierzonych zadań

Na udaną pracę zespołową składa się również rzetelne wykonywanie obowiązków przez każdego z członków „załogi”. Nie bez powodu mówi się, że działa ona jak maszyna i nawet jedna awaria może utrudnić jej zrealizowanie poszczególnych elementów planu. Dlatego chcąc osiągnąć wynik, trzeba podejść do powierzonego zadania poważnie i skupić się na jego wykonaniu. Z kolei do obowiązków lidera należy stałe motywowanie pracowników oraz szczera rozmowa (komunikacja) – w ten sposób jest w stanie na bieżąco zapobiegać problemom.

Zasada 5: przyjazna atmosfera

Nierozerwanie związana z odpowiednią komunikacją. Miła i zdrowa atmosfera wpływa pozytywnie na pracę zespołu, dlatego bardzo ważne, by jego członkowie pozostawiali w stałym kontakcie i od początku mieli możliwość wyrażania swojego zdania. Wrażliwość oraz empatia budują relacje, a bez nich realizacja zadania nie będzie możliwa.

  • Na dobrą atmosferę w zespole bez wątpienia wpływa przygotowany do kierowania nim lider. Dzięki swoim umiejętnościom jest w stanie jak najszybciej rozwiązywać pojawiające się konflikty.
  • Na zdrowe relacje wpływa też traktowanie każdego z członków zespołu tak samo (także w kontekście adekwatnego wynagrodzenia).

Fot. Anemone123 z Pixabay

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy