Adam Bodnar ambasadorem akcji „Każdy Człowiek”

Adam Bodnar ambasadorem akcji „Każdy Człowiek”

Warszawa 28.11.2017 r. Adam Bodnar - rzecznik praw obywatelskich. fot. Krzysztof Zuczkowski

W środę 6 października odbyła się w Warszawie konferencja dotycząca startu w Polsce inicjatywy „Każdy Człowiek”. Jest to ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz dodania nowych praw i wolności do Karty Praw Podstawowych UE. Ambasadorem akcji został Adam Bodnar.

Tytuł akcji odnosi się do książki „Everyone” (Każdy człowiek), napisanej przez znanego prawnika i pisarza Ferdinanda von Schiracha, który apeluje o poszerzenie praw obywateli UE w tak aktualnych kwestiach jak samostanowienie w sprawach cyfrowych czy ochrona środowiska.

Na konferencji inaugurującej uczestnictwo Polski w tym przedsięwzięciu „Każdy człowiek” dowiedzieliśmy się, że ambasadorem projektu został nad Wisłą dr hab. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich i obecny dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Bodnar ma wspierać debatę na temat współczesnego dostosowania praw podstawowych UE w naszym kraju. Koordynatorem inicjatywy w Polsce i kraje bałtyckie jest Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl).

„Rozszerzenie praw podstawowych UE może stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy będą tego chcieli obywatele. Tylko my razem możemy dostosować ramy, w których żyjemy, do wyzwań czasu. Cieszę się, że mogę reprezentować tę inicjatywę w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej pracy w ramach tej inicjatywy wniesiemy do tej dyskusji nowy ruch. Razem z Wiedeńskim Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka możemy dalej rozwijać demokrację i kształtować nową, bardziej sprawiedliwą Europę” – mówił były RPO.

Ważna jest tutaj książka von Schiracha, który formułuje niejako postulaty całej akcji, która ma dążyć do poszerzenia Karty Praw Podstawowych UE o sześć nowych przepisów:

  • ochronę środowiska i walkę przeciwko zmianie klimatu,
  • zabezpieczenie naszego cyfrowego samostanowienia,
  • przejrzyste wykorzystanie sztucznej inteligencji,
  • prawo do prawdy jako warunek wstępny naszej demokracji,
  • położenie kresu wyzyskowi w zglobalizowanym świecie,
  • możliwość dochodzenia praw Karty przed sądami europejskimi.

Równocześnie rozpoczęło się też zbieranie podpisów wśród obywateli Europy pod petycją wspierającą akcję „EVERYONE”. Od kwietnia 2021 r. wszyscy obywatele UE mogą inicjatywę odwiedzając stronę https://you.wemove.eu/campaigns/for-new-fundamental-rights-in-europe.

 

fot. Krzysztof Żuczkowski

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy