Wpisy od Ryszard Ciach

Powrót na stronę główną
Opinie

Energetyczna demokracja

Tylko energetyka oparta na źródłach odnawialnych daje szansę na zmniejszenie cen prądu Coraz częściej poruszany jest problem powiększającego się rozwarstwienia polskiego społeczeństwa. Rzadko jednak łączy się go ze sprawą  rosnącego zapotrzebowania na energię i metodami zapewnienia

Opinie

Emeryt nikogo nie naciąga

POLEMIKA Utrzymywanie starszych ludzi przez grupę w wieku produkcyjnym to mit. Przeciętny emeryt wpłaca na swoją emeryturę znacznie więcej, niż potem pobiera W poprzednich numerach “Przeglądu” pojawiły się felietony Andrzeja Kawalca “Polaków coraz mniej” (“P”

Opinie

Quo vadis PAN?

Finansowanie nauki musi być skorelowane z potrzebami polskiej gospodarki “Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów”. Stanisław Staszic – motto z auli

Opinie

Profesorowie i decydenci

Rozwiązać PAN czy też związać z polską gospodarką? Napisany z pasją artykuł dr. hab. Cezarego Wójcika pt. “Rozwiązać PAN” wymaga, moim zdaniem, kilku uwag, gdyż jego ewentualna akceptacja sprowadza się do wylania dziecka z kąpielą. Uwagi autora,