Wpisy od Tomasz Ciodyk

Powrót na stronę główną
Rolnictwo

Jak oszacować wartość ziemi

Wycena nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Zasady wyceny nieruchomości Zasobu WRSP określone są w art. 30 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z tym przepisem, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W większości wypadków ceny nieruchomości ustalane przez Agencję (ceny wywoławcze

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Rolnictwo

Wczasy na wsi

Agroturystyka w Polsce – znaczenie, szanse i bariery rozwoju Agroturystyka jest działalnością turystyczną realizowaną w gospodarstwach rolnych. W ostatnim czasie jest pojęciem niezwykle popularnym. Używa się go zwłaszcza w kontekście dyskusji nad problemami strukturalnymi rolnictwa, koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz w związku z działaniami dostosowawczymi do integracji z Unią Europejską. Skala przedsięwzięć realizowanych w naszym kraju w zakresie turystyki bazującej na zakwaterowaniu w gospodarstwach rolnych jest trudna do ustalenia. Najbardziej miarodajne informacje statystyczne na ten temat pochodzą

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.