Bezpieczna kopalnia

Bezpieczna kopalnia

Największe możliwości obniżki kosztów tkwią w podniesieniu efektywności wydobycia

Górnicy z zagłębia miedziowego mogą obchodzić tegoroczną Barbórkę w dobrych nastrojach. Produkcja miedzi i srebra nadal rośnie. Górnictwa miedzi nie pokonały recesja w gospodarce światowej ani niższe niż kiedykolwiek ceny miedzi na światowych rynkach. Zawdzięcza to głównie dwojakim działaniom własnym: ciągłemu wdrażaniu coraz efektywniejszych technologii i konsekwentnej realizacji programów obniżki kosztów.

Trzeba robić taniej
W ciągu pierwszych miesięcy tego roku udało się je zmniejszyć o ponad 25,4 mln zł. Sposobów zmniejszenia wydatków szuka się na wszelkich możliwych polach. W procesach produkcyjnych, jak np. zmiany technologii wzbogacania rudy (w ciągu dziewięciu miesięcy przyniosło to oszczędności prawie 6 mln zł), ale też w poczynaniach ze sfer odległych od produkcji. Np. zainstalowanie w KGHM centralnego systemu bilansowania i rozliczeń energii elektrycznej oraz powołanie centrum dyspozycji mocy pozwolą kombinatowi pozyskiwać energię od dowolnego dostawcy. A jako liczący się odbiorca KGHM dysponować będzie poważnymi argumentami w negocjacjach z jej dostawcami.
Oczywiście, największe możliwości obniżki kosztów tkwią w doskonaleniu systemów eksploatacyjnych, podniesieniu efektywności wydobycia. Stosowane środki są różne, zależnie od potrzeb. I tak np. w sytuacji, kiedy coraz więcej rudy wydobywa się ze złoża cienkiego, aktualnie skoncentrowano się na opracowaniu nowych systemów wybierania. W urabianiu złoża coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne materiały wybuchowe. Obecnie realizowany jest program wypompowywania ich luzem do otworów strzałowych, co pozwoli na dalszą obniżkę kosztów urabiania złoża.

Bezpieczeństwo pracy
Do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w górnictwie miedzi przywiązuje się wyjątkową wagę. Od dawna skupiają one uwagę Zarządu KGHM. W rejonie kopalni Rudna kończy się instalację podziemnej klimatyzacji z obiegiem wody chłodniczej. Wszystkie nowe maszyny samojezdne wyposażone są w klimatyzowane kabiny.
Zagrożenia w kopalniach spowodowane są ingerencją w siły natury. Niebezpieczeństwo stwarza 1,5 tys. pracujących tu samojezdnych ciężkich maszyn górniczych. I wreszcie 1000 MW mocy elektrycznej, która wprawia w ruch ciągi technologiczne. Zarządzanie tym skomplikowanym układem przemysłowym wspomaga prawie 3,5 tys. komputerów.
Aktualnie wcielany jest w życie kolejny program poprawy; nazwany został dokumentem bezpieczeństwa i stanowi kompendium wiedzy właśnie o bezpiecznej pracy. Jak dziś jest z wiedzą pracowników kopalń, mają sprawdzić ankiety przeprowadzane przez Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa. Poprzednie badania przeprowadzono sześć lat temu, a ich wyniki spowodowały zmiany w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa. Efekty były znaczne. I docenione także poza samym KGHM. Świadczy o tym liczba nagród i wyróżnień ogólnokrajowej rangi. Tylko w tym roku kombinat otrzymał: Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy nadawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, tytuł „Bezpieczna Kopalnia” w konkursie zorganizowanym przez AGH oraz wyróżnienie swojego przedstawiciela Nagrodą im. Haliny Krahelskiej przez Głównego Inspektora Pracy.
Osiągnięcia Polskiej Miedzi w dziedzinie bezpieczeństwa pracy są na tyle znaczące w skali krajowej, iż kombinat został zaproszony do udziału w pracach nad utworzeniem w Polsce Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy. Również za to latem przyznano przedsiębiorstwu dyplom uznania.

Wydanie: 2002, 48/2002

Kategorie: Kraj
Tagi: Maciej Wołk

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy