Historia

Powrót na stronę główną
Historia

Czy katolik może być masonem?

Spór dwóch kardynałów: Königa i Ratzingera, czyli… Pytanie postawione w tytule brzmi dla polskiego czytelnika śmiesznie. Wszak z łatwo dostępnych broszurek zna odpowiedź. Jest negatywna. Przecież już encyklika papieża Klemensa XII z 1738 r. zabraniała

Historia

O Grudniu‘70 – rzetelnie

Wydarzenia grudniowe 1970 r. na Wybrzeżu to dla historyka wciąż temat trudny. Wydarzenia te chętnie wykorzystuje się w walkach politycznych, a przed sądami toczą się sprawy o wyraźnie politycznych implikacjach. Towarzystwo sądu i prokuratora nie bywa dla badacza

Historia

Grudzień’70 w “Białym domu”

Nieznane zapiski Józefa Tejchmy z wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r. Wywiad gen. Czesława Kiszczaka, w tym fragmenty dotyczące wydarzeń historycznych, wciąż budzą wiele emocji. W nr. 7. “Przeglądu” publikowaliśmy dokumenty dotyczące współpracy MSW i Episkopatu w sprawie

Historia

Bydgoszcz’81

Tajna notatka MSW o działaniach milicji i ZOMO w czasie zajść w Urzędzie Wojewódzkim GŁÓWNY INSPEKTORAT MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 22 maja 1981 r. SPRAWOZDANIE Zespołu powołanego w dniu 26.03.1981 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie

Historia

Teraz każą mi samodzielnie myśleć

Reakcje kierownictwa partii w Warszawie na tajny referat Chruszczowa Protokół nr 8/56 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Warszawskiego PZPR z dnia 29 marca 1956 r. Porządek dzienny: 1. O przebiegu dyskusji nad materiałami XX Zjazdu KPZR Tow. Barszcz:

Historia

Czytając akta NKWD

Stanisław Głąbiński opisuje, jak doszło do przekazania mu dokumentów i pamiątek po Ojcu Z końcem stycznia 2001 r. otrzymałem w warszawskiej siedzibie MSW teczkę zawierającą co najmniej część archiwów sowieckich służb specjalnych, oczywiście, akt dotyczących

Historia

Co zrobić z Michnikiem

Materiały dotyczące współpracy przedstawicieli Episkopatu i MSW w sprawie więźniów politycznych Po wywiadzie gen. Czesława Kiszczaka i Adama Michnika opublikowanym w “Gazecie Wyborczej” oburzenie wyrazili przedstawiciele Episkopatu, których – szczególnie zabolały fragmenty dotyczące współpracy Kościoła z MSW,

Historia

Kłopoty z Joanną

Dlaczego Episkopat chciał zakazać wyświetlania głośnego filmu Jerzego Kawalerowicza Warszawa, 13 llutego 1961 r. List Episkopatu do Ministra Kultury i Sztuki, Tadeusza Galińskiego w sprawie projekcji filmu “Matka Joanna od Aniołów”. Od kilku dni jest wyświetlany

Historia

Czy Rosjanie blefowali w grudniu 1981 roku?

Rudolf Pichoja, b. dyrektor Archiwów Federacji Rosyjskiej, twierdzi, że tak (“GW” 13.12.2000 r., “Bratni blef”). Dowody na to Pichoja przedstawia kiepskie. Nie posuwa ani o krok dotychczasowej wiedzy, obraca się wyłącznie w kręgu fragmentarycznej i wyraźnie dobieranej celowo

Historia

Mityczny urok hitleryzmu

Prawdopodobnie Adolf Hitler nigdy nie stałby się führerem, gdyby w Niemczech lat 30. istniała telewizja Tak powinna nazywać się wystawa “Naziści” w warszawskiej Zachęcie, którą częściowo porąbał Daniel Olbrychski w obronie wątpliwego, w wypadku fotosów filmowych, prawa