Kościół

Powrót na stronę główną
Kościół

Kasa Kościoła

Działalność gospodarcza księży nikogo już nie dziwi, ale wymaga przejrzystości – Kościół, zgodnie z istniejącym ustawodawstwem, nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji swych dochodów przeznaczanych na cele religijne – mówi Andrzej Pieniążek, jeden z dyrektorów ds. Funduszu Kościelnego w MSWiA.

Kościół

Czarny pasterz w „Kościele białych”

Nowy przewodniczący Episkopatu USA ma zachęcić czarnych katolików w USA do powrotu na łono Kościoła Ulubionym tematem dywagacji medialnych wokół przyszłości papiestwa są rozważania, czy jednym z następnych papieży zostanie Murzyn. Oczywiście, nie sposób tego wykluczyć. Na razie Murzyn

Kościół

Ojcze zamiast ekscelencjo

Papieskie wołanie o ubóstwo Kościoła było gorzką pigułką dla części biskupów zebranych na X Synodzie w Rzymie I znów papież zaskoczył biskupów. – Po to, aby biskup mógł znaleźć posłuch wśród wiernych i nie gorszyć ich swym stylem

Kościół

Kardynałowie papieża

Konsystorz nie musi być wstępem do konklawe “Najbardziej ekskluzywne i wpływowe gremium”, jak niektórzy historycy Kościoła określają Kolegium Kardynalskie, które od blisko tysiąca lat decyduje o wyborze papieża, powiększyło się do 184 członków. Na największym konsystorzu w dziejach

Kościół

Różne odcienie purpury

Prasa europejska pisze, że jednym z kardynałów “in pectore”,tj. takich, których nazwisk papież nie ogłasza, jest jego osobisty sekretarz, biskup Stanisław Dziwisz Jan Paweł II ogłosił listę nowych purpuratów i znów pojawiły się w światowych mediach dociekania,

Kościół

Jubileusz na miarę Wojtyły

W Roku Świętym Rzym odwiedziły 32 miliony pielgrzymów 150 pielgrzymów i turystów na minutę przechodziło od 24 grudnia 1999 r. do 6 stycznia 2001 r. przez Święte Wrota bazyliki św. Piotra, uzyskując specjalne jubileuszowe błogosławieństwo. Ostatni przeszli w dzień Trzech

Kościół

Na misji u Szwejka

To jest dla nas lekcja pokory– mówią polscy kapłani pracujący w Czechach – Za misjonarzem idzie autorytet Kościoła, ale i pieniądze; taka jest prawda. Tak jest na misjach w Afryce lub w Ameryce Łacińskiej; tu jest dużo trudniej, bo to są Czechy. Tu Kościół

Kościół

Dwie beatyfikacje

Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Piusa IX, który za pomocą ekskomunik i armat bronił świeckiej władzy Kościoła i Jana XXIII, który otworzył Kościół na świat Prawdziwym arcydziełem równowagi nazwała część światowych mediów równoczesne beatyfikowanie w ostatnią niedzielę przez Jana

Kościół

Luksus na kółkach

Instrukcja Episkopatu w sprawie nabywania samochodów Niżej prezentujemy Instrukcję Episkopatu Polski, podpisaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, w sprawie nabywania i posługiwania się przez duchownych pojazdami mechanicznymi. Instrukcja pochodzi z rąk prywatnych. Wyróżnienia zgodne z oryginałem. W nawiasach kwadratowych umieszczono wyjaśnienia

Kościół

Tajemnica Fatimy

Przepowiednie objawione trojgu dzieciom były tajną bronią dyplomatyczną Watykanu? Dyplomacja watykańska w czasie tzw. kryzysu kubańskiego (październik 1962) zakomunikowała treść nieujawnionych opinii publicznej objawień Matki Bożej Fatimskiej przywódcom dwóch przeciwstawnych bloków.