Chiny bliżej Europy

Chiny bliżej Europy

Refleksje przed II spotkaniem przywódców Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Li Keqiang, premier Chińskiej Republiki Ludowej

Mimo ogromnych odległości dzielących Chiny i państwa Europy Środkowo-Wschodniej mamy poczucie bliskości. Kiedy ponad 20 lat temu po raz pierwszy miałem okazję odwiedzić niektóre państwa tego regionu, byłem pod wielkim wrażeniem. 26 listopada w Bukareszcie odbędzie się spotkanie przywódców Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak również otwarcie III Forum Gospodarczego Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Przy okazji wizyty w Rumunii będę uczestniczył w obu tych wydarzeniach. Cieszę się na możliwość przedyskutowania z przywódcami 16 państw planów dotyczących przyszłej współpracy w różnych dziedzinach, a także na spotkania z przedstawicielami wielu środowisk. Z okazji mojej zbliżającej się podróży chciałbym w imieniu narodu chińskiego przekazać serdeczne pozdrowienia narodom Europy Środkowo-Wschodniej.

Przyjaźń i handel

Chiny i państwa Europy Środkowo-Wschodniej szanują się i wzajemnie wspierają, łączy je głęboka, tradycyjna przyjaźń. Kiedy ponad 60 lat temu powstała Chińska Republika Ludowa, państwa Europy Środkowo-Wschodniej należały do pierwszych, które uznały Nowe Chiny, podejmując z nimi przyjazną współpracę. Od wielu lat wyciągamy do siebie nawzajem pomocną dłoń w okresach trudnych, kiedy dotykają nas klęski żywiołowe lub kłopoty gospodarcze. Taka wyjątkowa, bardzo głęboka przyjaźń jest mocno zakorzeniona w sercach narodu chińskiego i narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Po wejściu w XXI w. w nowy etap weszły również chińskie reformy i otwarcie, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły widoczne sukcesy w transformacji gospodarczej. Nasze relacje stwarzają w tych nowych warunkach historycznych nowe szanse i możliwości. W ostatnich latach wielokrotnie miałem okazję spotykać przy różnych okazjach przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wymieniać z nimi depesze i listy. Pozwoliło nam to na zbudowanie dobrych relacji osobistych. Jestem przekonany, że moja podróż do Rumunii pozwoli mi na jeszcze lepsze poznanie się z przywódcami 16 państw regionu, przyczyniając się do pogłębienia współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią.
Obroty handlowe między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły w 2012 r. ponad 50 mld dol. Nasza współpraca gospodarcza przyniosła już owoce, które mogą cieszyć. Europę Środkowo-Wschodnią odwiedziło ponad 100 chińskich delegacji, których zadaniem była promocja handlu i inwestycji. Wizyty te przyczyniły się do rozwoju współpracy m.in. w dziedzinie żywności, maszyn i nowych źródeł energii. Z Węgrami i Albanią zawarliśmy porozumienia o swapach walutowych, które ułatwiają finansowanie działalności przedsiębiorstw i rozliczanie transakcji handlowych. Istotne efekty przynosi chińsko-rumuńska wymiana w dziedzinie rolnictwa i nasiennictwa. Nieustannie rozszerza się zakres współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Budowa mostu nad Dunajem w Belgradzie stała się wręcz symbolem przyjaźni między Chinami a Serbią. Forum Liderów Lokalnych Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, które zorganizowano w lipcu w Chongqingu, przyciągnęło ponad 1000 uczestników i ponad 600 przedsiębiorstw, przynosząc konkretne korzyści społecznościom lokalnym.

Żywność, infrastruktura, energetyka

Obroty handlowe między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej stanowią obecnie zaledwie jedną dziesiątą obrotów chińsko-europejskich, dlatego kryje się tu ogromny potencjał rozszerzania współpracy. Wszyscy przebrnęliśmy przez trudny okres międzynarodowego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, zachowując zasadniczo stabilny wzrost gospodarczy. Wszyscy zaliczani jesteśmy do rynków wschodzących, wspólnie stajemy przed koniecznością przeprowadzenia innowacyjnej transformacji naszych gospodarek. Chiny aktualnie realizują strategię otwarcia na Zachód, jak również przyspieszenia umiędzynarodowienia działalności chińskich przedsiębiorstw. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej coraz większą wagę przywiązują z kolei do otwarcia na Wschód, wiele przedsiębiorstw z tego regionu spogląda z nadzieją w kierunku rynków Azji i Pacyfiku oraz Chin. W naturalny sposób zbliżamy się do siebie, dlatego nasza współpraca gospodarcza ma przed sobą doskonałe perspektywy.
Państwa Europy Środkowo-Wschodniej oferują doskonałe produkty mięsne, mleczne i alkohole, a postępy chińskiej urbanizacji zwiększają popyt na wołowinę, baraninę, sery czy wina. Europa Środkowo-Wschodnia stanie się w przyszłości dla Chin ważnym źródłem importu produktów rolnych, dlatego zwiększenie obrotów w tej kategorii towarów o rząd wielkości nie stanowi problemu.
Linie kolejowe, drogi publiczne, porty i inne elementy infrastruktury komunikacyjnej w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej wymagają modernizacji, tymczasem w Chinach błyskawicznie rozwija się produkcja środków transportu. Szczególnie wysoki poziom osiągnęliśmy w budowie kolei wysokich prędkości – dysponujemy doskonałym taborem, a łączna długość czynnych linii kolejowych wysokich prędkości przekroczyła już 10 tys. km. Chińskie firmy są w stanie podjąć się realizacji różnego rodzaju inwestycji komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniając przy tym wysoką jakość.
Modernizacji wymaga w państwach Europy Środkowo-Wschodniej również energetyka. W Chinach zaś produkcja i instalacja urządzeń dla elektrowni węglowych i wodnych, w tym szczytowo-pompowych, osiągnęła światowe standardy. Dysponujemy także zaawansowanymi technologiami dla energetyki jądrowej, wiatrowej i słonecznej, a nasze zdolności produkcyjne w tym zakresie należą do wiodących na świecie. Ze względu na bardzo dobrą relację między jakością a ceną takie technologie pochodzące z Chin mogą się okazać dla Europy Środkowo-Wschodniej ideal­nym wyborem.
Inwestycje w infrastrukturę w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wymagają zabezpieczenia finansowego. Jesteśmy gotowi do rozmów z państwami regionu o elastycznym wykorzystaniu specjalnej linii kredytowej o wartości 10 mld dol., która została otwarta z myślą o wspieraniu współpracy między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią i wspólnym wspieraniu realizacji dużych inwestycji w regionie. Jesteśmy gotowi wspierać obustronne tworzenie filii instytucji finansowych, zawierać kolejne porozumienia o swapach walutowych i rozliczeniach, wprowadzać udogodnienia dla handlu i inwestycji.

Młodzież buduje mosty

Wymiana kulturalna i edukacyjna między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią jest niezwykle bogata i urozmaicona. W regionie zapanowała moda na naukę języka chińskiego, studiowanie w Chinach i chińską sztukę. Młodzi ludzie z wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej chętnie uczestniczą w konkursie Most do języka chińskiego, osiągając w nim znaczące sukcesy. Chińczycy z kolei podziwiają filmową klasykę z Europy Środkowo-Wschodniej i występy sportowców z tego regionu. Serbski tenisista Novak Djoković jest gwiazdą wśród chińskiej młodzieży. Informacje dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej publikowane na mikroblogu są w stanie błyskawicznie zebrać tysiące polubień. Coraz modniejsze staje się wśród Chińczyków podróżowanie do Europy Środkowo-Wschodniej. W 2012 r. w obie strony podróżowało prawie 320 tys. osób. Chińscy turyści chętnie odwiedzają dawne mieszkanie Fryderyka Chopina w Warszawie, zabytki Budapesztu i Bukaresztu. Chiny rozmawiają obecnie z 16 państwami regionu na temat stworzenia organizacji turystycznej, która działałaby na rzecz dalszego rozwoju ruchu turystycznego między nami. Jestem przekonany, że branża turystyczna stanie się ważnym czynnikiem wzrostu we współpracy między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią.
Państwa Europy Środkowo-Wschodniej są ważnymi członkami wielkiej rodziny europejskiej. Chiny zdecydowanie popierają proces integracyjny w Unii Europejskiej i mają nadzieję zobaczyć bardziej zjednoczoną, kwitnącą Europę. Popierają też wybór państw Europy Środkowo-Wschodniej, które zdecydowały się przystąpić do Unii Europejskiej, i są przekonane, że wszechstronna współpraca z Europą Środkowo-Wschodnią jest obustronnie korzystna, nadaje nową siłę napędową zdrowemu, zrównoważonemu i trwałemu rozwojowi stosunków chińsko-europejskich.
Współczesny świat przechodzi głębokie reformy. Rozwój Chin wkroczył w nowy etap. Będziemy nadal zdecydowanie, bez wahania i wszechstronnie pogłębiać reformy, zwiększać otwarcie na świat, lepiej wykorzystywać potencjał rynku, wprowadzać innowacje w polityce makroekonomicznej, sprzyjać trwałemu i zdrowemu rozwojowi gospodarki, aby budować szczęście całego narodu chińskiego.
Chiny są nadal państwem rozwijającym się, ich PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 6 tys. dol. Pod tym względem mocno ustępują wielu państwom Europy Środkowo-Wschodniej. Modernizacja wymaga jeszcze czasu, co jednocześnie oznacza szerokie perspektywy przyszłego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wraz z pogłębianiem się reform i otwarcia wielki rynek chiński z 1,3 mld ludzi przyniesie nowe możliwości i nowe korzyści państwom Europy Środkowo-Wschodniej i całemu światu.
Z Budapesztu przez Warszawę do Bukaresztu, od Forum Gospodarczego do spotkania przywódców. Współpraca między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią na każdym kroku pozostawia wyraźne ślady. Jestem przekonany, że przed nami coraz szersza droga współpracy i że zajdziemy na tej drodze daleko. Z niecierpliwością czekam na moją podróż do Europy Środkowo-Wschodniej.
Życzę narodom całej Europy Środkowo-Wschodniej wszystkiego najlepszego!

Wydanie: 48/2013

Kategorie: Świat
Tagi: Li Keqiang

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy