Co z unijnego prawodawstwa warto jak najszybciej wprowadzić w Polsce?

Co z unijnego prawodawstwa warto jak najszybciej wprowadzić w Polsce?

Prof. Adam Gierek,
europoseł
Łatwiej byłoby odpowiedzieć, czego z unijnych przepisów nie należałoby wprowadzać. Np. za szybko zgodziliśmy się przyjąć pakiet klimatyczno-energetyczny. Należało w przemyślany sposób wprowadzać rozporządzenia, które zabronią podmiotom z krajów trzecich eksportować do nas subsydiowany węgiel. Unia zadbała o niskie cła na surowce importowane na jej obszar z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, USA, co spowodowało upadek naszego przemysłu, zamykanie kolejnych kopalni itd. Najwyraźniej obowiązuje tutaj rodzaj moralności Kalego – dobre jest to, co jest dobre dla bogatych krajów Unii, a zła cała reszta. Sądzę, że brakuje nam – zarówno w Polsce, jak i w Unii – polityki przemysłowej.

Janusz Lewandowski,
komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego
Generalnie nie jestem zwolennikiem przeregulowania gospodarki europejskiej – zarówno w odniesieniu do całej Unii, jak i do Polski. Sądzę, że raczej warto się zastanowić, czy nie doszło już do przesady w wymyślaniu nowych przepisów, reguł, ograniczeń, standardów, które hamująco wpływają na rozwój.

dr Krystyna Łybacka,
posłanka SLD, b. minister edukacji
Z pewnością Polska powinna jak najszybciej odstąpić od protokołu brytyjskiego i ratyfikować w całości Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich, zawiera prawne gwarancje swobody wypowiedzi, wolności sumienia, godności człowieka, solidarności. Niestety, Wielka Brytania, Polska i Czechy ograniczyły swoim obywatelom ochronę Karty Praw Podstawowych, co było w sprzeczności nawet z postulatami „Solidarności”. Sądzę, że wszyscy, którzy poważnie myślą o naszym historycznym dorobku, powinni zadbać o szybkie przyjęcie Karty.

Dr Grażyna Magnuszewska-Otulak,
polityk społeczny, UW
Wskazałabym dwa dokumenty: pierwszy to Karta Praw Podstawowych, której ratyfikacja jest wciąż odsuwana w czasie, drugi to dyrektywa o transgranicznej opiece medycznej. Nie wymaga ona ratyfikacji, jest już prawem Unii, a więc obywatele polscy mogą korzystać z jej zapisów. Brak przepisów wykonawczych może mieć daleko idące reperkusje. Utrudnia Polakom korzystanie z opieki zdrowotnej w innych krajach Unii.

Józef Pinior,
senator
Należałoby szybko przyjąć Kartę Praw Podstawowych. Fakt, że to jeszcze nie nastąpiło, jest rodzajem skandalu politycznego. Z innych spraw – warto byłoby przyjąć z Unii zasady monitoringu bankowego. Chociaż nie należymy do strefy euro, to przepisy dokładniejszej kontroli przepływów finansowych na pewno przydałyby się nam, aby nie powtórzyły się takie sprawy jak afera Amber Gold. W Polsce osoby, które oszczędzają lub inwestują swoje pieniądze, nie mają z reguły wielkiego kapitału, starają się więc dobrze ulokować dorobek całego życia i powinny wiedzieć, że państwo zapewnia im w tej mierze bezpieczeństwo finansowe. Sądzę, że regulacje unijne idą właśnie w tym kierunku.

Prof. Dariusz Matelski,
politolog, europeista
Jak najszybciej należałoby wprowadzić w życie Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, potocznie zwany paktem fiskalnym. Mimo że prezydent Bronisław Komorowski podpisał go w lipcu 2013 r., do dziś nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP. Pakt fiskalny m.in. wymusza większą dyscyplinę finansów publicznych. Ogłoszenie tego aktu podważyłoby sens przelewu połowy oszczędności z OFE do ZUS, gdyż rząd musiałby szukać oszczędności w wydatkach budżetowych.

Prof. Elżbieta Adamowicz,
dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Najbardziej brakuje nam kultury prawnej, ale tego akurat nie da się przenieść z UE. Przedsiębiorcy nadal więc narzekają na niejednoznaczność interpretacji przepisów, na różne pułapki, na opieszałość urzędników. Z pewnością przydałoby się przeszczepienie dobrych przepisów podatkowych i lepszej kontroli przepływów finansowych, bo wiele firm cierpi na brak płynności.

Wydanie: 8/2014

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy