Czas dla ekobiznesu

Czas dla ekobiznesu

Targi Poleko to nie tylko wystawa sprzętu dla ochrony środowiska. Także spotkanie ekologów

Rozmowa z Grzegorzem Turkiewiczem, wiceprezesem Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

– Proszę scharakteryzować targi POLEKO. Jakie są terminy, wystawcy, przekrój geograficzny, technologiczny (ochrona wody, gleby, powietrza itd.)? Jakie są rzeczywiste efekty targów, spotkania i porozumienia?
– Uroczyste otwarcie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2000 nastąpi 21 listopada o godzinie 10.00 w holu pawilonu 25. Będzie to już 12. z kolei edycja tych targów, która potrwa od 21 do 24 listopada.
W targach weźmie udział ponad 680 wystawców z 15 państw europejskich oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych. Powierzchnia ekspozycji przekroczy 14.000 m kw. (w tym na około 11.400 m kw. zaprezentują się firmy krajowe, natomiast na blisko 2700 m kw. firmy zagraniczne). Zwiedzający będą mogli także zapoznać się z ofertą 94 firm reprezentowanych. Godny uwagi jest wysoki, bo sięgający 32%, udział wystawców zagranicznych.

– Kto przyjedzie z zagranicy?
– Wystawców zagranicznych wyróżnia fakt, że pochodzą oni głównie z państw przodujących na świecie w dziedzinie ekologicznych technologii. W tegorocznych targach najwięcej zagranicznych wystawców będzie z Niemiec, Francji, Danii, Austria i Wielkiej Brytanii.
Zakres tematyczny ekspozycji obejmuje takie działy jak: woda, odpady, powietrze, energia, technika komunalna, hałas i wibracje, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, banki, wydawnictwa specjalistyczne, przetwarzanie danych dla ekologii.

-Jaki sens ma udział w Poleko?
– Efekty uczestnictwa w targach POLEKO to przede wszystkim aspekty marketingowe. Koncentrują się one wokół tak podstawowych dla każdego wystawcy zagadnień jak komunikowanie się z rynkiem, kreowanie produktu, kształtowanie ocen i warunków sprzedaży oraz budowanie dystrybucji. Organizowane przez nas targi są bowiem miejscem, w którym wystawcy realizują istotne elementy strategii gospodarczej: podkreślają swoją wysoką pozycję na rynku, oferują tradycyjne i nowe produkty oraz usługi, badają poziom cen towarów własnych i konkurencyjnych, dowiadują się o ewentualnej potrzebie podjęcia produkcji artykułów komplementarnych.
Specjalistyczne konferencje, seminaria, pokazy, prezentacje oraz kontakty z mediami – wszystko to można zrealizować w jednym miejscu i czasie, w dodatku mając osobisty kontakt z producentami, dystrybutorami, dostawcami i użytkownikami wystawianych towarów, a także inwestorami.

– Jakie są plany dotyczące najbliższej emisji targów? Jakie zagadnienia wybijają się na czoło, jacy wystawcy mają już tradycyjnie zapewnione miejsce? Czy targi mają tendencję wzrostową? Czy pojawili się konkurenci POLEKO?
– Targom POLEKO 2000 patronuje minister środowiska, a ich tematem wiodącym jest ,,Edukacja przyrodniczo-leśna”. W tym terminie odbędą się też Targi Inwestycyjne Miast Polskich INVESTCITY 2000 organizowane przez Związek Miast Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Program targów POLEKO 2000 nie ograniczy się do ekspozycji oferty wystawców. Targi będą miejscem wielu ważnych wydarzeń; stały się one bowiem także międzynarodowym forum popularyzacji ekologicznych idei oraz wymiany doświadczeń zebranych przez ekologów i informacji o najnowszych technologiach w tym zakresie.
W World Trade Center Poznań, mającym swoją siedzibę w pawilonie 25, będzie obradował IV Ogólnopolski Zjazd Ekologiczny. Program zjazdu zawiera szereg tematów dotyczących ochrony środowiska w aspekcie zmian i nowelizacji polskiego prawa, polityki finansowej państwa, integracji Polski z Unią Europejską i prowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju.
Godną podkreślenia w ekspozycji polskiej na targach POLEKO 2000 jest obecność instytucji i organizacji zajmujących się różnymi aspektami ochrony środowiska oraz udział wielu znanych przedsiębiorstw oferujących ekologiczne urządzenia, technologie i usługi. Ekspozycja Ministerstwa Środowiska będzie poświęcona edukacji przyrodniczo-leśnej, realizowanej przez ministerstwo, Inspekcję Ochrony Środowiska, parki narodowe i lasy państwowe.
W targach aktywnie uczestniczyć będzie także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspomaga inicjatywy służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Wystąpienia narodowe przygotowały: Austria, Dania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Ponadto będą miały miejsce wystąpienia grupowe wystawców z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Szwecji.
Na szczególną uwagę zasługuje bogaty program seminaryjny, przygotowany przez stronę duńską oraz organizowany na targach POLEKO po raz pierwszy, w związku z wystąpieniem narodowym Wielkiej Brytanii, Dzień Brytyjski.
Podczas targów odbędzie się tradycyjnie wręczenie Złotych Medali MTP. W konkursie na najlepszy wyrób nagradzany Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich wyróżniane są te wyroby spośród eksponowanych na targach, które charakteryzują się wysoką jakością, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, walorami ergonomicznymi, ekologicznymi, estetycznymi i użytkowymi.
Na targach poznamy także laureatów ekologicznych nagród i rozstrzygnięcia konkursów o tematyce ekologicznej.
Jeśli idzie o liczbę wystawców i ilość powierzchni wystawowej – w ostatnich latach targi POLEKO “nie rosną”, utrzymując się na poziomie około 700 firm, które prezentują swoją ofertę na powierzchni 14.000-15.000 m kw.
O konkurencji trudno byłoby mówić, gdyż nie ma w kraju podobnej imprezy targowej w tej skali.

– Proszę o charakterystykę rynku ekologicznego w Polsce. Na czym można tu dobrze zarobić? Gdzie są obszary względnie dobrze wypełnione, a gdzie jeszcze odczuwa się brak inwestorów z nowoczesnymi technologiami?
– Według analiz Banku Światowego, nadrobienie dystansu, jaki dzieli nas w ochronie środowiska od krajów Unii Europejskiej, będzie wymagało przeznaczania na ochronę środowiska od 2,5% do 2,8% PKB, czyli około dwa razy więcej niż obecnie. Stwarza to przed przemysłem oferującym ekologiczne technologie bardzo dobre perspektywy rozwojowe.
Nowoczesne technologie byłyby szczególnie potrzebne do pilnego rozwiązania problemu usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów. Wysokich nakładów będzie wymagała także poprawa stanu czystości wód w rzekach i jeziorach. Ponieważ blisko 3/4 energii uzyskujemy przez spalanie paliw kopalnych, emitujemy zbyt dużo zanieczyszczeń powietrza.
Kolejny temat to nowoczesne technologie wykorzystania energii wiatru, rzek, biomasy i promieniowania słonecznego. Rozwój tych odnawialnych źródeł energii jest ściśle związany ze zbliżającą się perspektywą integracji polskiej gospodarki z gospodarką krajów Unii Europejskiej, która nałożyła na kraje kandydujące wymóg wykorzystania w 2010 roku energii z ,,czystych źródeł” na poziomie 12%.
Rozwój energetyki odnawialnej będzie powodował w gospodarce (oprócz aspektów ekologicznych) także inne pozytywne skutki. Umożliwi wykorzystanie zanieczyszczonych terenów rolniczych, nie nadających się do uprawy roślin jadalnych, na uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw. W regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia stworzy nowe możliwości rozwoju rynku pracy.
Reasumując, można powiedzieć, że nadchodzą dobre czasy dla ekobiznesu.

Wydanie: 47/2000

Kategorie: Wywiady

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy