W duchu srebrnej gospodarki

W duchu srebrnej gospodarki

Wielkopolscy seniorzy spotkali się w Wągrowcu
W stojącym nad jeziorem hotelu Pietrak w dniach 19-20 maja miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Z całej Wielkopolski zjechali się przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i grup senioralnych, aby uczestniczyć w I Europejskiej Konferencji Seniorów Województwa Wielkopolskiego SENIORIADA, której pomysłodawczynią i organizatorką była posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. Jak zaznacza eurodeputowana, ideą spotkania było stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy seniorami, na którym to sami zainteresowani dzielą się wiedzą i pomysłami.

Młodość jest przyszłością narodu, ale starość jest przyszłością wszystkich

– Młodość jest przyszłością narodu, ale starość jest przyszłością wszystkich – od tego zdania Krystyna Łybacka rozpoczęła inauguracyjne wystąpienie, nawiązując tym samym do znaczenia Srebrnej Gospodarki – jednego z pięciu priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Srebrna Gospodarka to cały katalog działań rynkowych, rozumianych jako produkty i usługi kierowane do seniorów, a także szczególnie ważne inicjatywy o charakterze niekomercyjnym. Również w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na projekty adresowane do tej właśnie grupy osób. Rozwija się sektor usług opiekuńczych i medycznych, pojawiają się oferty turystyczne dla osób starszych, a także propozycje o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym.

Uczestnicy wągrowieckiej Senioriady mieli okazję zapoznać się z ofertą Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, która uruchomiła nowy kierunek studiów – „Animacja osób 50 plus” dla osób zainteresowanych pracą z seniorami i na rzecz seniorów. O pomyśle poznańskiej uczelni opowiadała dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu prof. dr hab. Beata Pluta.

Jeżeli człowiek jest aktywny, ma mniej czasu na starzenie się

– Pomysł zorganizowania Senioriady pojawił się pod koniec ubiegłego roku, podczas dorocznego podsumowania pracy moich biur poselskich. Wraz ze współpracownikami zauważyliśmy, że dzięki skierowanym do seniorów inicjatywom, realizowanym na terenie całej Wielkopolski – takim jak kursy komputerowe i językowe, zajęcia ruchowe oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa – nawiązaliśmy kontakt z organizacjami senioralnymi z całego regionu. Każda prowadzi fantastyczną działalność na rzecz osób starszych. Ci wspaniali ludzie są skarbnicą znakomitych pomysłów, którymi mogliby się podzielić z innymi. Od dawna przecież wiadomo, że jeżeli człowiek jest aktywny, ma mniej czasu na starzenie się. Postanowiłam, że zorganizujemy spotkanie, na którym seniorzy będą mogli wymieniać doświadczenia i zainspirować innych do podejmowania nowych wyzwań – opowiada europosłanka Krystyna Łybacka.

Podczas konferencji w Wągrowcu wielkopolscy seniorzy mieli również okazję wysłuchać przeznaczonych specjalnie dla nich wykładów. Poza wspomnianą już prof. Beatą Plutą z poznańskiej AWF prelekcje wygłosiły dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandra Kowalska, która opowiadała o wybranych aspektach polityki senioralnej samorządu województwa wielkopolskiego, i Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacyjnego Europe – Direct, z wystąpieniem „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Plan inwestycyjny dla Europy”.

Emerytura jest świetna, pod warunkiem że nie przeszkadza w pracy

– Dzisiejsi seniorzy to osoby niezwykle aktywne i jednocześnie bardzo świadome swoich oczekiwań. Coraz częściej także słowo starość ustępuje określeniu dojrzała młodość. Gdy pytam przedstawicieli grup senioralnych w poszczególnych powiatach, jakiego rodzaju zajęcia chcieliby wspólnie z nami realizować, zawsze słyszę kilka propozycji. Co ciekawe, oczekiwania bywają zróżnicowane zależnie od regionu Wielkopolski. Niezależnie jednak, czy potrzebny będzie kurs językowy, komputerowy, czy zajęcie hobbystyczne, zawsze jestem otwarta na współpracę. Po Senioriadzie wspólnie z uczestnikami stwierdziliśmy, że motto naszego spotkania powinno brzmieć „Emerytura jest świetna, pod warunkiem że nie przeszkadza w pracy” – dodaje z uśmiechem Krystyna Łybacka.

– Szczególnie ważne jest dla mnie, że I Europejską Konferencję Seniorów Województwa Wielkopolskiego przygotowywali głównie ludzie młodzi. Właśnie oni na co dzień kontaktują się z seniorami i realizują wspólne inicjatywy. Senioriada, która była swoistym zwieńczeniem przeszło dwuipółletniej pracy, pokazała, że dwie odległe grupy pokoleniowe – młodzież i seniorzy – potrafią doskonale współpracować i znajdować wspólny język. Młodzi ludzie dzielą się umiejętnościami związanymi np. z wykorzystaniem mediów elektronicznych, seniorzy natomiast mogą zaoferować swoje bogate doświadczenie, pomagając niekiedy w odnajdywaniu małych, lecz jakże ważnych radości dnia codziennego – podkreśla eurodeputowana.

Wszystkie osoby i organizacje senioralne zainteresowane nawiązaniem współpracy z posłanką do Parlamentu Europejskiego Krystyną Łybacką mogą się kontaktować z biurami poselskimi mieszczącymi się w Poznaniu, Pile, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Gnieźnie. Można również kontaktować się telefonicznie pod nr. 61 852 48 21, a także poprzez pocztę elektroniczną: biuro@lybacka.pl. Informacje o działaniach poszczególnych biur umieszczane są na stronie internetowej www.lybacka.pl, a także na profilu facebokowym posłanki Krystyny Łybackiej.

Wydanie: 2017, 24/2017

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy