EdukON szansą dla niepełnosprawnych

EdukON szansą dla niepełnosprawnych

Za dwa lata dzięki technice informatycznej powstaną nowe możliwości kształcenia dla inwalidów

Przyjechali na wózkach inwalidzkich albo przyszli, wspierając się na kulach, zdradzając także inne objawy niepełnosprawności fizycznej. Do Sali Mikołajskiej PKiN w Warszawie ściągnęła ich nadzieja, że dzięki pomocy Unii Europejskiej znajdzie się dla nich dobra praca, a wcześniej szkoła, w której nikt nie będzie ich pomijał. Kiedy wyjeżdżali, nadzieja pozostała, ale jej ziszczenie odsunęło się poza rok 2008. Czekają ich jeszcze dwa lata zwyczajnej pedagogicznej dyskryminacji, nierównego dostępu do dobrodziejstw szkoły i ciekawej, poszukiwanej pracy. Mogą natomiast pomóc w realizacji programu EdukON, mogą pomóc sobie samym.

Nauka bez wychodzenia z domu

Co zaoferowali twórcy programu EdukON on-line, czyli edukacji na odległość za pośrednictwem sieci informatycznej? Kursy, szkolenia, pomaturalne studia dające niepełnosprawnym umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Dzięki środkom Unii Europejskiej zgromadzonym w Europejskim Funduszu Społecznym powstało na razie porozumienie kilku podmiotów. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wespół z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i firmą 4system Polska utworzyły Radę Projektu EdukON on–line i dogadały się w sprawie opracowania programów szkoleniowych wykorzystujących nowoczesne formy kształcenia. W ofercie znajdą się m.in. dwuletnie studium projektowania graficznego i multimediów zorganizowane przy współpracy ASP w Warszawie, kształcące grafików komputerowych i osoby zajmujące się estetyką obrazu np. w telewizji, szkolenia pozwalające otrzymać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), opanować do perfekcji pakiety Microsoft Office, Adobe Creative Suite i Macromedia Studio, a także wykorzystujące biegłość w posługiwaniu się komputerem i internetem do pracy w małej firmie, promocji zatrudnienia niepełnosprawnych, a nawet wpierania rozwoju małych i średnich firm.
Twórcy programu EdukON on-line zamierzają stworzyć podstawy programowe i metodyczne do serii tych szkoleń, sięgając do wypróbowanego już w wielu krajach e-learningu pozwalającego na uczenie się za pośrednictwem komputera i internetu, czyli bez wychodzenia z domu. Aby jednak osoby niepełnosprawne miały większą motywację do kształcenia i aby nauka nie była tak odhumanizowana, zajęcia przy komputerze w domu będą łączone z zajęciami tradycyjnymi, zjazdami uczestników kursu i bezpośrednimi spotkaniami z wykładowcami. Uczestnicy szkoleń nabiorą też ochoty do komunikowania się między sobą i z wykładowcami za pomocą internetowych grup dyskusyjnych i czatów.

Pokonać kalectwo jednym kliknięciem

Projekt EdukON on-line jest nie tylko jedną z wielu inicjatyw mających na celu poprawę wskaźnika zatrudnienia inwalidów, ale próbą stworzenia partnerstwa celowego niemającego na razie odpowiednika w skali Polski. Chodzi o to, by wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie możliwość zdobycia normalnej, ciekawej pracy, przybliżyć setkom tysięcy, a może nawet milionom ludzi. Statystyki dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych są przygnębiające. W Polsce jest ok. 5 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, a tylko 12% pracuje zarobkowo. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja osób młodych, przed którymi już na samym progu dorosłego życia zamykają się szanse zdobycia przyzwoitego wykształcenia. Dla nich nowoczesny w założeniu e-learning, czyli szkoła przy własnym komputerze, to jakby pokonanie kalectwa jednym kliknięciem. Bardzo istotna jest tutaj skala przedsięwzięcia, które może objąć wielką grupę niepełnosprawnych praktycznie niezależnie od miejsca ich zamieszkania. W projekcie uczestniczy np. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, który na tradycyjnych kursach szkoli ponad 20 tys. osób rocznie. Biorący udział w projekcie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje kilka tysięcy osób szkoleniami w zakresie telepracy. W przypadku kształcenia na odległość liczba ta może znacznie się zwiększyć, a zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe powinny być atrakcyjne na naszym rynku pracy jeszcze przez długi czas.

Szkolenie i co dalej

Obecnie wszystko zależy od sprawności organizacyjnej Rady Projektu. Tworzenie systemu do szkolenia inwalidów i przygotowanie metodyki kursów potrwa do 2008 r. A potem?
– Potrzebny będzie kolejny wysiłek w prowadzeniu kursów, szkoleń i studiów – podkreśla przewodnicząca Rady Projektu EdukON on-line, Ewa Fruczek. – Środki finansowe na to powinny się znaleźć w kraju, choć nie wykluczamy również skorzystania z funduszy unijnych. Chcielibyśmy, by nasz projekt zyskał wielu zwolenników i partnerów, którzy wesprą główny cel, jakim jest zmniejszenie bezrobocia w naszym kraju, które obejmuje także ogromną liczbę niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.edukon.pl.

 

Wydanie: 2006, 43/2006

Kategorie: Obserwacje

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy