Europejskie wyzwania

Europejskie wyzwania

Forum w Krynicy odpowie na pytanie, czy Europa może być jednocześnie efektywna i solidarna

We wszystkich bez wyjątku krajach postkomunistycznych dochodziło do znacznego zwolnienia lub całkowitego zatrzymania reform systemowych, a osiągnięte wyniki są dalekie od oczekiwań. Wiadomo jednak, że z tej drogi zejść nie można – twierdzi prof. Maria Jarosz, która podczas XIV Forum Ekonomicznego w Krynicy poprowadzi sesję pt. “Reformy w impasie”. Główne hasło forum to “Europejskie wyzwania – bezpieczeństwo, solidarność, efektywność”, więc jego uczestnicy wiele uwagi poświęcą reformom pozwalającym osiągnąć te trzy cele. Podczas niemal stu paneli dyskusyjnych, warsztatów, obiadów roboczych i sesji poruszone zostaną najważniejsze problemy naszej części Europy. W tych debatach weźmie udział prawie 1,5 tys. osób – politycy, wysocy urzędnicy, naukowcy, biznesmeni.
– Tegoroczne debaty odbywają się w trzech ważnych wymiarach: politycznym, biznesowym i kulturalno-naukowym. W wymiarze politycznym z pewnością najważniejsze będą kwestie bezpieczeństwa i relacji pomiędzy Unią Europejską a jej wschodnioeuropejskimi i pozaeuropejskimi sąsiadami. W wymiarze biznesowym – sytuacja na rynku paliw i energii oraz koncentracja majątkowa w mediach. W kulturalno-naukowym zaś – dyskusje o wolności słowa, finansowaniu nauki i kultury, dziedzictwie narodowym i stereotypach – mówi Zygmunt Berdychowski, prezes Instytutu Studiów Wschodnich organizującego forum.

Dobrze mieć sąsiada

O budowaniu dobrego sąsiedztwa z Unią Europejską będą rozmawiać nie tylko przedstawiciele państw Europy Wschodniej. W Krynicy głos zabiorą także Irańczycy, Jordańczycy, Egipcjanie. Kwestia, jak ułożyć stosunki między chrześcijańską Północą a wielkim światem islamu, stanowi bowiem jedno z najistotniejszych wyzwań polityki światowej. Przedyskutowania wymagają także relacje między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Czy jest to partnerstwo, czy rywalizacja? Prof. Wojciech Bieńkowski, który poprowadzi debatę na ten temat, uważa, iż tradycyjne więzi Europy z Ameryką ulegają erozji, relacje polityczne i gospodarcze bardzo się skomplikowały. Unia słabnie ekonomicznie, rośnie przewaga naukowo-techniczna USA.
Bardzo ważne jest też pytanie o politykę Rosji – najpotężniejszego państwa pozostającego poza UE. O tym, jak ukształtują się relacje między Rosją a Europą Środkową po rozszerzeniu Unii, dyskutować będą uczestnicy sesji prowadzonej przez prof. Pawła Bożyka, rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Jak twierdzi prof. Bożyk, dojdzie do gruntownego przeobrażenia stosunków handlowych z Rosją, co może oznaczać nowe wyzwania dla Polski i innych krajów środkowoeuropejskich.
Jak polityka, to oczywiście i głowy państw oraz szefowie rządów. Wiadomo już, że na krynickim deptaku będzie można spotkać między innymi prezydentów i premierów Litwy, Słowacji, Ukrainy i Polski.

Od kontaktu do kontraktu

Dla przedstawicieli niemal 400 firm polskich i zagranicznych (to rekordowa liczba, bo przed rokiem było ich ok. 300), którzy przyjadą na XIV Forum Ekonomiczne, najbardziej liczy się możliwość nawiązania interesujących kontaktów. Obecni w Krynicy prezesi i dyrektorzy ponad 160 najważniejszych polskich przedsiębiorstw liczą przede wszystkim na atrakcyjne zamówienia eksportowe w naszym regionie Europy oraz na znalezienie partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Oprócz rodzimych firm najsilniej reprezentowany będzie świat biznesu z krajów sąsiadujących z Polską. Przyjadą także przedsiębiorcy z Belgii, Chorwacji, Francji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, USA oraz Włoch.
W tym roku dominuje branża paliwowo-energetyczna. Paliwa są dziś niezwykle gorącym tematem. Jeszcze nigdy na forum nie przybyła tak silna reprezentacja szefów koncernów naftowych z Holandii, Kazachstanu, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski. Również problemy związane z rosnącą siłą ekonomiczną biznesmenów spod znaku “czwartej władzy” i koncentracją na rynku mediów, będą roztrząsane w prominentnych gremiach. W dyskusjach na ten temat wezmą udział m.in. szefowie Orkli, RTL i Springera. Unia Europejska wymaga od Polski stworzenia przepisów zapobiegających koncentracji kapitałowej, groźnej dla pluralizmu mediów. Takie rozwiązania przewidywał projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ale, jak mówi przewodnicząca KRRiTV, Danuta Waniek, moderatorka sesji poświęconej mediom, spór był tak silny, że doprowadził do upadku tej inicjatywy ustawodawczej.
Wiele miejsca zajmie przyszłość gospodarki europejskiej – a zatem i rola nowoczesnych technologii w jej rozwoju. Jak twierdzi prof. Ryszard Borowiecki, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i moderator sesji dotyczącej problemów przepływu technologii do gospodarki, najważniejszym celem polityki naukowej krajów naszego regionu powinno być uzyskanie wyników pozwalających na wsparcie transformacji społecznej i ekonomicznej.

Odmienni, ale otwarci

W tych wszystkich debatach, jak co roku, obecne będzie poczucie wspólnoty europejskiej, ale i troski o pielęgnowanie jej różnorodności. Bo jak mówi Erhard Busek z Komisji Europejskiej, który poprowadzi dyskusję na temat kulturowego wymiaru poszerzenia Unii, z jednej strony, jesteśmy dumni z bogactwa i wielobarwności kultury europejskiej, z drugiej jednak – stajemy się świadkami negacji odmienności. Tymczasem otwarcie się na innych jest podstawowym warunkiem wzbogacenia krajobrazu kulturowego.
Przejawem takiego podejścia jest samo forum w Krynicy. – Jesteśmy zawsze programowo otwarci na bardzo różne środowiska i krańcowo odmienne punkty widzenia – deklaruje Zygmunt Berdychowski.

Wydanie: 37/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy