Fach z telewizora

Fach z telewizora

Nowe zawody zdobywa się dzisiaj, korzystając z telewizji i internetu

Do tej pory typowych zawodów uczono w szkole lub na różnych kursach przyuczających, dokształcających i doskonalących. Obecnie oprócz tradycyjnych form kształcenia w coraz większym stopniu wprowadza się innowacyjne metody nauczania, wykorzystując w tym celu media elektroniczne – internet, telewizję itp.
– Takie są trendy w świecie – tłumaczy Ewa Fruczek, dyrektor z warszawskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. – Jest też wiele zapisów strategicznych odnoszących się do kształcenia na odległość m.in. w dokumentach unijnych, rządowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej. To zresztą logiczne, w dobie rozwoju nowoczesnych technologii przełamujących barierę dostępności i coraz większych potrzeb społecznych w zdobywaniu wiedzy. Takie kształcenie skierowane jest głównie do osób, które ze względów społecznych i ekonomicznych nie mogą skorzystać ze stacjonarnych form kształcenia.

Europa daje fundusz
Od maja br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie realizuje duży projekt pn. “Szkolenia – szersze usługi, łatwiejszy dostęp”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
W ramach projektu powstaną filmy edukacyjne z zakresu dziesięciu kursów zawodowych: fryzjerstwo, masaż, manicure-pedicure, kosmetyka, wizaż, glazurnictwo, florystyka, artystyczne układanie kwiatów, catering oraz kurs na zawód barmana-kelnera. Filmy te będą podstawową pomocą dydaktyczną w procesie nauczania. Oprócz filmów dla kursantów przygotowane zostaną drukowane materiały pomocnicze wraz ze wskazówkami metodycznymi.
Przewiduje się także zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej, tak by umiejętności przyszłych fryzjerów, masażystów czy glazurników nie były tylko teoretyczne. Zaplanowano również składanie egzaminów końcowych wraz z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie nabytych kwalifikacji. Projekt podnosi zarazem efektywność ZDZ jako instytucji szkoleniowej ze 140-letnią tradycją i ogromnym dorobkiem w prowadzeniu różnorodnych form kształcenia. To zaś wiązać się będzie z przygotowaniem odpowiedniej liczby trenerów do poszczególnych kursów, a także wyznaczeniem punktów konsultacyjnych.

Kierunek innowacyjność
Wszystkim tym zadaniom warszawski ZDZ praktycznie może podołać samodzielnie, dysponuje bowiem wystarczającą, nowocześnie wyposażoną siecią placówek terenowych w województwie mazowieckim i łódzkim oraz wysoko kwalifikowaną kadrą dydaktyczną.
Ma również bogate doświadczenia w prowadzeniu kształcenia zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Każdego roku z różnego rodzaju kursów korzysta około 20 tys. osób. Dla uczestników szkoleń prowadzonych przez warszawski ZDZ z pewnością istotne znaczenie ma to, że zakład wydaje certyfikaty honorowane w krajach unijnych (dotyczy to m.in. zawodów spawacza i operatora wózków jezdniowych oraz przewozu towarów niebezpiecznych).
W ostatnich latach z powodzeniem realizuje projekty edukacyjne współfinansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej. O jednym z nich “EdukON on-line” pisaliśmy już w “Przeglądzie” przed miesiącem.
Warszawski ZDZ choć nie jest jedyną w kraju placówką tego typu – w Polsce działają 24 niezależne stowarzyszenia: Zakłady Doskonalenia Zawodowego – może jednak stanowić wzór dla innych w poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia i praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. ZDZ w Warszawie jest też jedną z nielicznych placówek, które powołały wyższą uczelnię – jest nią Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Specjaliści tej uczelni będą współpracowali przy opracowaniu niektórych materiałów dydaktycznych w “projekcie telewizyjnym”.

Szansa dla każdego
Projekt o nazwie “Szkolenia – szersze usługi, łatwiejszy dostęp” ma również ściśle określony cel społeczny i przeznaczony jest w założeniu dla trzech grup osób: bezrobotnych mieszkających z dala od ośrodków kształceniowych, przebywających w aresztach i zakładach penitencjarnych oraz dla Polonii – osób mieszkających poza krajem, które pragną zdobyć zawód poświadczony certyfikatem, być może uznawanym także w kraju ich osiedlenia.
Projekt, którego finał przewidziano na marzec 2008, ma więc w założeniu przeciwdziałać utrzymującemu się wysokiemu bezrobociu, dotykającemu wielu grup społecznych, a szczególnie młodych ludzi, poprzez stworzenie dla nich nowych szans zatrudnienia i osobistej kariery.


Placówki oświatowe warszawskiego ZDZ
Ciechanów, Garwolin, Kutno, Legionowo, Łęczyca, Ostrołęka, Płock, Pruszków, Radzymin, Siedlce, Sierpc, Sokołów Podlaski, Warszawa, Wyszków.

 

Wydanie: 47/2006

Kategorie: Obserwacje

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy