Parkiet w środku lasu

Parkiet w środku lasu

Dzisiaj inwestor nie musi fizycznie uczestniczyć w sesjach giełdy. Do inwestowania wystarczy mu komputer lub telefon komórkowy

Jednym z filarów naszej transformacji gospodarczej jest budowa w Polsce prawdziwej Giełdy Papierów Wartościowych i systemu giełd lokalnych oraz branżowych. Obroty na giełdzie i w konsekwencji notowania wartości akcji lub towarów stają się nie tylko ważnym wskaźnikiem koniunktury ekonomicznej kraju i w konsekwencji jej kołem zamachowym, ale mogą być również istotnym źródłem dochodu dla podmiotów i osób uczestniczących w tej wielkiej grze.
Podstawowe informacje, pozwalające uzyskać sukces w grze to zapowiedzi zwyżki albo spadku wartości akcji. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie papierów wartościowych lub ich zbyciu decydują nierzadko sekundy, stąd ważne, by informacje i analizy z ostatnich notowań docierały do graczy jak najszybciej.
W dobie powszechnej komputeryzacji inwestor nie musi już fizycznie uczestniczyć w sesjach giełdy, wystarczy mu kontakt, najczęściej internetowy lub telefoniczny, z maklerem i obserwacja przebiegu giełdowej gry na ekranie komputera.
Giełda i związany z nią rynek papierów wartościowych jest, z jednej strony, ściśle regulowany przepisami prawa gospodarczego, z drugiej – bezwzględnie narzuca bardzo wysokie wymagania towarzyszącym mu i obsługującym giełdę rozwiązaniom informatycznym. Działanie biur maklerskich i inwestorów giełdowych handlujących papierami wartościowymi musi być absolutnie niezawodne. Tutaj każda przerwa w łączności, zawieszenie się komputera lub systemu może kosztować miliardy. Dlatego też dąży się, aby taki system informatyczny był maksymalnie scentralizowany, działał w czasie rzeczywistym i był przygotowany do obsługi transakcji o najwyższym wolumenie. Biura maklerskie, walcząc o klientów, oferują im atrakcyjne i wygodne możliwości zakupu i sprzedaży papierów wartościowych przez Internet.

Non stop w sieci

Zwiększa się nieustannie liczba podmiotów związanych z krajowym i międzynarodowym rynkiem inwestycyjnym. Powstają nowe fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze powiernicze, które korzystają z przodujących rozwiązań informatycznych. Ich klienci wymagają ciągłej obsługi, a ponieważ są najczęściej ludźmi ruchliwymi, przedsiębiorczymi i życiowo aktywnymi, im najbardziej przydatne są wszelkie rozwiązania techniczne, zapewniające szybką i niezawodną łączność z bazami danych, centrami usługowymi, oddziałami banków i biurami maklerskimi. Bezpośrednia łączność z systemem informatycznym przedsiębiorstwa, banku, giełdy papierów wartościowych lub inną instytucją finansową, analityczną lub produkcyjną pomaga w rozmowach i negocjacjach gospodarczych, bo zamiast prezentować sytuację własnej formy na slajdach, można “na gorąco” połączyć się z odpowiednim działem i przedstawić najbardziej aktualny raport ze wszystkimi wskaźnikami. A jest jeszcze lepiej, jeśli klient może połączyć się z systemem w pełni zintegrowanym, który zapewni mu komplet potrzebnych informacji, dotyczących decyzji. Są programy pozwalające na obróbkę codziennej porcji informacji, wspomagające gromadzenie i modyfikowanie danych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy lub obszarze zainteresowań indywidualnego klienta. Rozwiązania informatyczne, które wspierają podejmowanie decyzji finansowych, kapitałowych, inwestycyjnych itd., muszą przetwarzać ogromne ilości danych, dokonywać na nich skomplikowanych operacji matematycznych. Tworzą one również symulacje typu “co-jeżeli” (“what-if”), dające podstawę do wyboru decyzji w wyniku porównania kilku wariantów. Na ekranie abonenta sieci wyświetla się zaledwie końcowy wynik wszystkich operacji na danych, rezultat pracy konkretnego oprogramowania, które zastępuje wysiłek nawet kilkudziesięciu ludzi w tradycyjnym systemie obliczeń i analiz.
Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa, by skorzystać z zasobu danych znajdujących się w systemie. Można już tego dokonać z dowolnego miejsca i dowolnego komputera, można też takie połączenie uzyskać nawet z przenośnego laptopa podłączonego do telefonu komórkowego podczas jazdy pociągiem lub w środku lasu na odludziu. Firma Oracle wprowadziła już na rynek system Oracle Portal (znany dotąd jako Portal-to-Go), czyli oprogramowanie internetowe do urządzeń bezprzewodowych. Przewiduje się, że do roku 2005 liczba telefonów komórkowych, używanych na całym świecie przekroczy miliard, zwiększy się więc co najmniej trzykrotnie liczba punktów dostępu do Internetu.

Parkiet na ekranie

Kontakt internetowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia wiele polskich portali. Przede wszystkim sama giełda na stronie http://www.gpw.com.pl/gpw podaje notowania ciągłe wartości akcji i innych papierów wartościowych na wszystkich rynkach, a także takie wskaźniki, jak WIG20. Ponadto bogaty serwis giełdowy zamieszczają w swoich zasobach takie portale jak Onet i Wirtualna Polska. Na przykład pod adresem: http://Giełda.wp.pl znajduje się serwis przygotowany przez Dom Maklerski Penetrator i redakcję miesięcznika “Rynek Kapitałowy”. W tworzeniu serwisu biorą udział także inne biura maklerskie zaangażowane w pracy przy kolejnych edycjach gazetowych “Rynku Kapitałowego”. Znajdziemy tutaj standardowe i na bieżąco uaktualniane notowania Giełdy Papierów Wartościowych, wieści ze spółek, dane i informacje potrzebne inwestorom, a także komentarze specjalistów (np. ekspertów Banku Handlowego SA). W serwisie umieszczono również dokładny opis pięciu najlepszych i pięciu najsłabszych notowań dnia oraz analizy techniczne i prognozy dotyczące danych firm figurujących na giełdzie.
Działają już wyspecjalizowane portale finansowe: Wabank, Bankier i Expander, które prowadzą także serwisy giełdowe; wszystkie one pracują w technologii Oracle.

Giełda w Onecie

Także dysponujący największymi w Polsce zasobami portal: http://www.onet.pl oferuje klientom bardzo bogaty serwis giełdowy. Codzienne notowania giełdowych wyników spółek opracowane są w formie tabel. Onet proponuje nawet Supertabelę, która ułatwia dokonywanie porównań. Supertabela pozwala posortować spółki według dowolnie wybranych kryteriów, od wartości rynkowej po wydajność pracownika, przeglądać dowolne branże i rynki. Wystarczy wybrać te spółki, które najbardziej odpowiadają inwestorowi. Więcej informacji do podjęcia decyzji dostarczają komunikaty spółek, które obowiązane są publikować wszystkie podmioty notowane na giełdach (i dopuszczone do publicznego obrotu). Informują więc o wszystkim, co może mieć istotny wpływ na kurs ich akcji. Komunikaty są przekazywane do Komisji Papierów Wartościowych i giełdy, a przez nią m.in. do Onet.pl. Analizując to, co dzieje się w spółkach, można wyłonić te, w których dzieje się dobrze, nawet jeżeli w danej chwili kurs ich akcji jest niski.
Jeśli notowania i komunikaty nie pozwolą na w pełni umotywowaną decyzję, można posłużyć się komentarzami fachowców. Są to giełdowi zawodowcy – analitycy biur maklerskich, którzy codziennie przygotowują komentarze giełdowe. Każdy z autorów ma trochę inne spojrzenie na to, co się właśnie rozegrało na rynku – warto porównać ich ocenę sytuacji, by mieć pełniejszy obraz. Ambitniejszy inwestor zechce także porównać wiedzę polskich fachowców z ruchami na giełdach światowych, np. Giełdy Tokijskiej, giełd amerykańskich NYSE i NASDAQ oraz najważniejszych giełd europejskich. Onet ułatwi mu także taką czynność. Do tego dołączyć można także raporty przygotowywane przez zespoły analityczne np. biur maklerskich. Powstają one na podstawie analizy różnorodnych czynników rynkowych, mających wpływ na sytuację spółki (np. popytu, konkurencji), jej wyników finansowych itp.; I kończą się często wydaniem rekomendacji (zalecenia inwestycyjnego: kupuj, sprzedaj, trzymaj). Ale to jeszcze nie wszystko, bo warto również prześledzić najnowsze wykresy, które obrazują tendencje kursów akcji. Na wykresie widać linie, od których odbija się kurs i wraca jak rzeka do “starego koryta”. Trzeba niekiedy ogromnej siły, żeby kurs przebił się poza granice i wywołał większe zawirowanie na giełdzie.
Zanim akcje trafią do obrotu wtórnego (np. na giełdę), można je kupić od pierwszego właściciela (np. od państwa). W serwisie Onetu znajdują się zestawienia aktualnych ofert publicznych oraz zapowiedzi nowych emisji. Akcje nowych emisji kupuje się w biurach maklerskich.
Jeśli jednak ktoś boi się zaryzykować własne pieniądze w prawdziwą grę na giełdzie, bo brak mu pewności i doświadczenia, może spróbować, jak działają przedstawione wyżej mechanizmy i zasady “na sucho”, tj. w wirtualnej grze giełdowej Onetu. To wszystko, co się może wydarzyć podczas sesji, w grze Onetu dzieje się na niby, a pieniądze też wygrywa się i przegrywa tylko umownie. Gra jest prostym symulatorem inwestycji na GPW. Każdy z rozpoczynających grę otrzymuje wirtualny portfel z wirtualnymi 40 tys. złotych. Może za nie “kupować” i “sprzedawać” notowane na giełdzie akcje i prawa poboru. Zdobywa więc doświadczenie, które bardzo się przydaje później w prawdziwej działalności inwestycyjnej, przy dokonywaniu operacji giełdowych. W grze inwestuje się, niczym nie ryzykując i sprawdzając swoje umiejętności. Stwarza się jednak szanse, by wygrać prawdziwe pieniądze.


Giełda Papierów Wartościowych wybieraAplikacje Oracle

30 listopada 2000 r. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) podpisała umowę na temat zakupu modułów systemu Oracle E-Business Suite. GPW wybrał zestaw o bardzo dużej funkcjonalności, w zakres którego wchodzą:
– Oracle Finanse (Financials),
– Oracle Zaopatrzenie (Purchasing),
– Oracle Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (H-R),
– Oracle Płace (Payroll),
– Oracle Analizator Finansowy (Financial Analyzer).
Wdrożenie systemu poprowadzi firma Arthur Andersen – całkowite zakończenie projektu nastąpi w drugiej połowie 2001 r.
System Oracle E-Business Suite jest obecnie jedyną ofertą na rynku, w której wszystkie komponenty potrzebne do informatycznego wspomagania biznesu pochodzą od jednego producenta. Zamiast łączyć ze sobą kilka systemów pracujących na różnych platformach, klient otrzymuje zintegrowany system pracujący na tej samej bazie danych i całkowicie jednolity pod względem zastosowanej technologii informatycznej. Oracle E-Business Suite łączy w sobie składniki ERP (Oracle Applications), CRM, moduły analityczne oraz aplikacje internetowe: system zaopatrzenia Internet Procurement oraz giełdy internetowe Oracle Exchange.
“Będąc jedyną kompleksową, a jednocześnie w pełni internetową ofertą na rynku ERP, system Oracle jest chętnie wybierany przez giełdy papierów wartościowych na świecie – na tym oprogramowaniu pracują takie firmy, jak NYSE (New York Stock Exchange), American Stock Exchange, czy Toronto Stock Exchange. Wybór tego oprogramowania przez polską Giełdę Papierów Wartościowych jest w tej sytuacji decyzją całkowicie naturalną” – mówi Marcin Czajkowski, odpowiedzialny w Oracle Polska za sprzedaż do firm sektora usług finansowych.


Jak zarobić na giełdzie?
Onet stawia dziewięć warunków osiągnięcia sukcesu finansowego i dostarcza materiałów do spełnienia każdego z nich. Oto one:
1. Śledź codzienne notowania GPW.
2. Przeglądaj komunikaty spółek.
3. Czytaj komentarze fachowców.
4. Śledź notowania giełd światowych.
5. Czytaj raporty analityczne.
6. Korzystaj z wykresów analizy technicznej.
7. Kupuj na rynku pierwotnym.
8. Pilnuj swojego portfela akcji.
9. Graj w grę giełdową.

Wydanie: 02/2001, 2001

Kategorie: Obserwacje

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy