Finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

Finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

We wtorek 6 grudnia w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie odbył się finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw KobietFundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Od 10 października do 25 listopada 2016 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostali mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, osoby publiczne oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Zgłoszonych Kandydatów 2 grudnia 2016 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w której wzięły udział następujące Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.

W czasie Finału VII edycji Konkursu odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet na temat dostępu i standardów pomocy dla kobiet doznających przemocy. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. W panelu wzięła udział m.in. Pani prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolog, była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Pani Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

Wyróżniono 8 wspaniałych mężczyzn w 5 kategoriach:

1. Kategoria: Wymiar sprawiedliwości

Rafał Puchalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Od maja 2016 r. jako specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA) i specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”) prowadzi grupę wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Rozpoczął szkolenie w tej trudnej tematyce, by nie dopuszczać do zjawiska wtórnej wiktymizacji na sali rozpraw. W społeczności lokalnej angażuje się w działania profilaktyczne wzmacniające świadomość prawną – w zakresie przeciwdziałania przemocy – prowadząc w szkołach zajęcia dla dzieci i młodzieży. Stworzył i prowadzi forum internetowe sedziowie.net Forum dla Sędziów RP – portal wiedzy o prawie, dostępny nie tylko dla sędziów, ale również dla obywateli.

2. Kategoria: Organy ścigania

Tomasz Ciurlik

Dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. Jak sam mówi, stara się rozwiązywać sprawy trudne i być powiernikiem, który słucha i słyszy innych. Na stanowisku dzielnicowego odnalazł powołanie do lepszego służenia innym, odkrył sens swego zawodu i swoje miejsce na ziemi. W zgłoszeniu zaznaczono, że Laureat był niezwykle opiekuńczy, pomocny w najdrobniejszych czynnościach, zainteresowany, czy pokrzywdzona kobieta nie potrzebuje pomocy i jest bezpieczna.

3. Kategoria: Instytucje i organizacje pomocowe

Jacek Pawłowski

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeżnie. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Półtora roku temu wspólnie z kolegą psychiatrą założył fundację „Na przekór przeciwnościom”. Postawił na edukację i pomoc kobietom doznającym przemocy. Pisze o przemocy w lokalnej prasie, promuje szacunek dla każdego człowieka, prowadzi grupę dla sprawców przemocy.

Pomaga na wielu płaszczyznach – jako psycholog, czy poprzez fundacyjne projekty, w ramach których uczy dzieci od klas pierwszych szkół podstawowych po gimnazja tolerancji, partnerstwa, szacunku. Najważniejsza dla niego jest profilaktyka.

Stale współpracuje ze szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej z całego województwa, czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, od którego otrzymał Odznakę Przyjaciel Dziecka. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze procedury Niebieskiej Karty. Uważa, że praca i pomoc osobom doznającym przemocy polega w dużej mierze na pracy z osobami stosującymi przemoc. Od lat pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych w Mieście i Gminie Kołobrzeg.

4. Kategoria: Osoba publiczna

Robert Biedroń

Jako pierwszy w Polsce Prezydent Miasta w 2015 r. uruchomił w Słupsku kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” w ramach której Urząd Miasta organizował szereg działań poruszających problematykę przemocy ze względu na płeć. Hasło słupskiej akcji to: „Jestem mężczyzną. Nie zgadzam się na przemoc wobec kobiet”. W ramach akcji m.in. pracownicy Urzędu Miasta nosili białą wstążkę i zachęcali wszystkich mężczyzn do włączenia się w kampanię poprzez zrobienie zdjęcia z białą wstążką i przesłanie go na adres słupskiego magistratu. Prezydent Robert Biedroń wraz z Akademią Pomorską w Słupsku zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” z udziałem m.in. naukowców oraz przedstawicieli instytucji i służb działających na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach akcji w Słupsku odbyły się również bezpłatne warsztaty poruszające problematykę przemocy w rodzinie. Na jej zakończenie w słupskim Teatrze Rondo odbył się spektakl pt. „Właściwie… Tango” inspirowany prawdziwymi historiami kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie.

Od wielu lat mówi głośno o problemie przemocy wobec kobiet. Jako parlamentarzysta był orędownikiem wprowadzenia w Polsce tzw. konwencji antyprzemocowej. W dniu 29 listopada 2016 r. powołał Radę Kobiet jako organ doradczy Prezydenta Słupska.

5. Kategoria: Osoba prywatna

Ryszard Matuszczyk i Adam Granat

Pomysłodawcy i główni realizatorzy (serce i mózg) trzymiesięcznego kursu samoobrony dla kobiet. Projekt był realizowany od 2008 r., przy pomocy i współudziale innych instruktorów samoobrony i sportów walki. Wzięło w nim udział blisko 400 kobiet z Zawiercia i okolic. Prowadzący przełamują na kursach kobiece słabości ciała i umysłu, zwiększają wiarę we własne możliwości. Ucząc obrony przed napaścią zwiększają bezpieczeństwo kobiet.

Ryszard Matuszczyk – trener i instruktor sportów walki, wielki entuzjasta, zaraża pozytywnym myśleniem. Człowiek o niespożytej energii, mobilizuje innych do działania. Bardzo zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa kobietom, doświadczony profesjonalista, skuteczny w działaniu. Umiejętnie podchodzi do kobiet w trakcie dość trudnego szkolenia. Wyrozumiały, ale również wymagający. W ostatnią niedzielę listopada 2016 r. zdobył brązowy medal mistrzostw świata w ju-jitsu.

Adam Granat – policjant, instruktor technik i taktyki interwencji policji. Siła spokoju, rozwagi i opanowania, człowiek wielkiego ducha i otwartego umysłu, pełen wielu pasji i zainteresowań. Równocześnie wrażliwy, o wielkiej kulturze osobistej, z taktem i szacunkiem podchodzący do innych. Uduchowiony entuzjasta, pasjonat sportów walki, bardzo zaangażowany na rzecz zwiększania bezpieczeństwa kobiet. Pełen zrozumienia dla kobiet, profesjonalnie szkolący uczestniczki.

Tomasz Czeczko

Lakiernik meblowy. Jest również pomysłodawcą i założycielem nieformalnej grupy „ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa”. Celem grupy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet za pomocą środków teatralnych, parateatralnych i happenerskich. Członkowie grupy biorą na siebie odpowiedzialność za męski wymiar przemocy i podzielają przekonanie, że problemu nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn. Spektakle dotykają tematu przemocy wobec kobiet i kroków, jakie mogą podejmować mężczyźni, by tej przemocy przeciwdziałać. Laureat chciałby, żeby mężczyźni działali wspólnie i zgodnie ma rzecz przeciwdziałania przemocy, a słowo „męski” znaczył tyle co: „odpowiedzialny, szlachetny, mądry”.

Paweł Wojtkiewicz

Wolontariusz CPK od 2012 r. Podczas regularnych dyżurów udziela porad prawnych klientkom Fundacji. Okazjonalnie prowadzi warsztaty prawne. Klientki ogromnie cenią sobie jego serdeczne podejście, cierpliwość, umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy w przystępny sposób. Profesjonalizm Laureata pozwala kobietom przełamać początkowy opór wobec rozmowy z mężczyzną, nabrać do niego zaufania, doświadczyć szacunku i poczucia, że ich granice są respektowane. Każdą sprawę traktuje jako osobiste wyzwanie i stara się jak najlepiej ją rozwiązać, aby pomoc była realnym działaniem przynoszącym wyjście z przemocy.

Galę poprowadziła Ilona Felicjańska. Wydarzenie uświetnił występ Izabeli Islet Laskowskiej.

* * *

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:

W 1991 r. w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 r. wyszli dwaj funkcjonariusze policji, Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie przeciwdziałają przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 r. akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Więcej na temat akcji można się dowiedzieć na jej stronie internetowej.

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy