Firmy z lepszej półki

Firmy z lepszej półki

Przedsiębiorcy, którzy grają fair, osiągają większe sukcesy w działalności gospodarczej

Do końca maja przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do udziału w kolejnej, 11. już edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Należy zacząć od wypełnienia deklaracji przystąpienia do programu (wszelkie konieczne informacje są na stronie www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl).
Następnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety konkursowej. Dotyczą one m.in. tego, jak firma wypełnia swe zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów, urzędów (zwłaszcza skarbowych), banków, jak współpracuje z samorządami i miejscowymi społecznościami, czy wspiera lokalne inicjatywy, czy uczestniczy w działaniach charytatywnych.

Tylko dla prawdomównych

Firmy, które w ankiecie zdobędą co najmniej 70 punktów na 100, przechodzą do drugiego etapu. Wtedy prawdziwość udzielonych odpowiedzi zostanie sprawdzona przez organizatorów – Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą – i przez współpracujących z nimi audytorów. Najlepsi zdobędą tytuły Przedsiębiorstw Fair Play i statuetki, wręczane na uroczystej gali w warszawskim Pałacu Kultury.
Cel programu to wspieranie zasad etyki w działalności gospodarczej, promowanie firm działających rzetelnie, uświadamianie przedsiębiorcom, że stosowanie norm rzetelnego postępowania jest dla nich korzystne.
O tym, że warto być Przedsiębiorstwem Fair Play, przekonuje analiza efektów ekonomicznych, osiąganych przez firmy stosujące zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2006 r. porównano firmy przestrzegające tych zasad – czego potwierdzeniem jest certyfikat Fair Play – z firmami, które nie mają certyfikatu.

Inna kultura

Przedsiębiorstwa stosujące reguły społecznej odpowiedzialności biznesu mają znacznie wyższą płynność bieżącą, wyższa jest rentowność ich majątku trwałego, więcej inwestują, wypracowują większy zysk w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, ich pracownicy zarabiają prawie o 25% lepiej, pracodawcy ponoszą wyższe nakłady na ubezpieczenia i świadczenia społeczne dla swojej załogi. Najlepsze firmy “społecznie odpowiedzialne” płacą pracownikom dwa i pół razy więcej niż średnia. Eksperci analizujący wyniki tych badań stwierdzili, że w obu grupach przedsiębiorstw istnieje całkowicie inna “kultura płatnicza”.
Zdaniem samych badanych przedsiębiorców, stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększa zaangażowanie pracowników, ułatwia budowę prestiżu firmy, pozwala nie tylko na osiąganie lepszych wyników, lecz także na łatwiejsze, efektywniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim i całym przedsiębiorstwem. Korzyści są zatem bardzo wymierne.

Wydanie: 16/2008

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy